OMFATTNING Programarbete, 22.000 kvmm nybyggnation,18.000 kvm ombyggnation
MEDVERKANDE Sören Eriksson, Branko Vukmirovic, Anita Rydman, Anita Rydman
UPPDRAGSGIVARE Akademiska Hus

Lärarhögskolan Konradsberg

Campus Konradsberg, Stockholm

I samband med att lärarhögskolan skulle samla sin verksamhet till ett campus fick vi i uppdrag av Akademiska Hus att göra programarbetet för Campus Konradsberg. Förutom nybyggnationen ingick även renovering av en befintlig bebyggelse. Projektet innehåller bland annat aula, restaurang, föreläsningssalar, lärosalar, bibliotek, kontor och mötesrum.
I det tidiga skedet stod Brunnberg & Forshed för programarbetet för Campus Konradsberg. Vid realiseringen av projektet stod kontoret för nybyggnation av hus K, Z, T, samt ombyggnad av hus A-E, F-J, V och S.

Hus T
Tre byggnadskroppar, Hus L, M och N har rivits för att ge plats åt hus T. En rund byggnad som inrymmer utbildnings- och kontorslokaler samt ett garageplan under mark för 80 bilplatser.
Hus T. Fotograf: Åke Eson Lindman
Hus K, S
Centrumbyggnaden är en central byggnad inte bara fysiskt i området utan även innehållsmässigt. Denna byggnad domineras av ett bibliotek med mediainriktning som får en allt mer central roll i verksamheten och blir en viktig mötes- och arbetsplats för studenterna. Här finns även ett mediacafé där studenterna kan fika och surfa. Vidare finns en större aula för cirka 420 personer. Denna aula tillsammans med den gemensamma restaurangen för campus möjliggör att man kan förlägga egna och externa konferenser till campus.
Hus K. Fotograf: Åke Eson Lindman
Interiör hus K. Fotograf: Åke Eson Lindman
Hus T. Fotograf: Åke Eson Lindman
Interiör hus K. Fotograf: Åke Eson Lindman
Hus F-J samt Z
Byggnaderna F-J uppfördes 1937-38 som Fredhälls folkskola efter ritningar av Paul Hedquist. Byggnaderna har renoverats och anpassats samt integrerats med en ny byggnad med arbetsplatser och lärosalar.

Hus V1 och V2
Husen som fram till år 2000 var sammanbyggda uppfördes ursprungligen 1914-1915 såsom centralkök för sjukhuset. Arkitekt var Ture Stenberg. Idag är bland annat skolans reception och studentcentrum belägna här. Brunnberg & Forshed stod även för renoveringen av dessa byggnader.
Interiör hus Z. Fotograf: Åke Eson Lindman

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer