SKEDE Parallellt uppdrag 2018
OMFATTNING 400 bostäder och verksamheter
MEDVERKANDE Kjell Forshed
UPPDRAGSGIVARE Köpings kommun

Macksta Köping

Med småstaden som förebild

Ny stor stadsdel för utbyggnaden av Köpings stadsbebyggelse. Förslag i den låga, täta skalan och med integrerade verksamheter med småstaden som förebild. Vackra gator, torg, platser och parker ihop med befintlig, skyddad bybebyggelse.

Köpings kommun om detaljplanearbetet

Bostäderna kan vara av olika typer och alla kan inrymmas i planen på ett flexibelt sätt. I den låga och täta skalan är en finskalig blandning både möjlig och önskvärd. Här finns allt från styckebyggda egnahem till gruppbyggda enfamiljshus, kedjehus, parhus, radhus/liderhus samt lägenheter för bostadsrätt, hyresrätt eller seniorbostäder.

Lägenheterna föreslås som fyrfamiljshus eller sexfamiljshus med parkering på tomten. Detta för att få dem småskaliga och lätta att integrera. Inga långa, trista hyreslimpor här i Macksta! En grupp med sådana hus kunde bilda en bostadsrättsförening för seniorer där föreningen sköter det utvändiga. I dag finns mindre skruvhissar som är lämpliga och överkomliga för denna typ av små, låga bostadshus.

Vy från entréallé mot torget

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer