UPPDRAG Stadsbyggnad
PLATS Macksta, Köpings kommun
SKEDE Parallellt uppdrag 2018
OMFATTNING 400 bostäder och verksamheter
MEDVERKANDE Kjell Forshed
UPPDRAGSGIVARE Köpings kommun

Macksta

Med småstaden som förebild i Köping

Ny stor stadsdel för utbyggnaden av Köpings stadsbebyggelse. Förslag i den låga, täta skalan och med integrerade verksamheter med småstaden som förebild. Vackra gator, torg, platser och parker ihop med befintlig, skyddad bybebyggelse.

Bostäderna kan vara av olika typer och alla kan inrymmas på ett flexibelt sätt. I den låga och täta skalan är en finskaliga blandning både möjlig och önskvärd. Här finns allt från styckebyggda egnahem till gruppbyggda enfamiljshus, kedjehus, parhus, radhus/liderhus samt lägenheter för bostadsrätt, hyresrätt eller seniorbostäder. Lägenheterna föreslås som fyrfamiljshus eller sexfamiljshus med parkering på tomten, detta för att få dem småskaliga och lätta att integrera. En grupp med sådana hus kunde bilda en bostadsrättsförening för seniorer där föreningen sköter det utvändiga. Markbostäderna formas som små gårdar med gatuhus och gårdshus samt parkering på tomten. Stora samlade parkeringar för bostäderna bör undvikas. På gårdssidan föreslår vi en zon för kompletterande gårdshus som kan fungera som extrabostad, hemmaarbetsplats eller bara som mer förråd och garage.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer