Foto: Robin Hayes
UPPDRAG Bostäder
PLATS Annedal, Stockholm stad
SKEDE Inflyttat 2019-2021
OMFATTNING 370 hyresrätter, förskola och café/restaurang
MEDVERKANDE Reija Toivio, Sören Eriksson, Chaterina Lissner (HL), Eleanor Wahlberg (HL), Ingrid Moberg, Moulienne Giesecke, Annika Jönsson, Jonas Claeson, Mårten Danielsson, Chatarina Malmqvist, Harri Lindqvist, Louise Rangmark, Landskapslaget
UPPDRAGSGIVARE Stockholmshem

Sämjan & Linaberg 19

Stora småskaliga kvarter med social hållbarhet i fokus

I området Annedal i västra Stockholm, på gränsen mellan Bromma och Sundbyberg, har en stadsförnyelse och utveckling pågått sedan början av 2000-talet. Vi påbörjade bostadsprojektet med underlag till detaljplan 2009 och har arbetat från skiss till färdiga hus.

Våra kvarter Sämjan 2 och Linaberg 19 är byggda på en industritomt. För Stockholms stad var det angeläget att knyta ihop de två tomterna och skapa kopplingar mot omgivande bebyggelse. Kvarteren består av 19 trapphus, 12 i Sämjan och 7 i Linaberg. De är uppbyggda av tre delar; ett punkthus som öppnar sig mot söder och parken, gatuhus med portiker och utblickar som skapar ett slutet kvarter åt tre håll och ett mer traditionellt gestaltat kvarter med bostäder i en vindsvåning. Vi har hållit nere husens skala och lyckats skapa en trivsam och levande miljö för ett gott vardagsliv.

Vårt fokus har varit att skapa ett område med social hållbarhet i fokus. Kvarteren har ett tydligt in- och utperspektiv och är gestaltade utan baksidor med grön förgårdsmark mot gaturummen, allt enligt ”ögon-på-gatan-”principen. Omgivningen upplevs på så vis trygg och befolkad med gott om platser för samvaro och för spontana möten. Här finns funktionella och trevliga balkonger att vistas på, de bidrar också med liv mot gatan. På kvarterens bostadsgårdar, insidorna, finns fina uteplatser. Gårdarna är utformade för att användas för umgänge, lek och odling vilket bidrar till att förstärka gemenskapen och trivseln. Växthuset på gården förlänger odlingssäsongen och är en tillgång för hyresgästerna.

Trapphusen har individuella färgsättningar så att både gatorna och gårdarna upplevs händelserika och intressanta. Vi har med stort engagemang skapat ljusa, funktionella och flexibla lägenheter med fina utblickar och kopplingar mot gårdarna och den omgivande miljön. De har hög kvalitet och är genomförda i väl genomtänkta och hållbara material.

Vårt mål har varit att alla boende ska känna sig hemma här, oavsett om hen bor själv i en etta eller i en större lägenhet tillsammans med sin familj.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer