Möt vårt erfarna arkitektteam

som anpassar och inreder era kommersiella lokaler

Nina Barcon, arkitekt SAR/MSA, Johan Brogren, arkitekt MSA, Gustav Cyrén, arkitekt MSA och Jonas Frick, arkitekt MSA och inredare, är vårt erfarna team för ombyggnad och hyresgästanpassning.

–Anpassningsbar och generell är inte orden vi arkitekter vanligen framhåller för att beskriva våra färdigheter, men faktum är att idag är de värda att lyftas fram mer än någonsin. De kvalifikationerna krävs både av kontoret och oss medarbetare för att vi ska kunna skapa långsiktigt hållbara lösningar, menar Nina Barcon, Johan Brogren, Gustav Cyrén och Jonas Frick, arkitekter.

Vi får allt fler förfrågningar om anpassningar av befintliga kontor till nya hyresgäster och om att rita flexibla kommersiella lokaler. I nuvarande osäkra ekonomiska läge minskar byggandet av kontorsfastigheter samtidigt som många verksamheter förändras och flyttar. Coronapandemin har ändrat hur vi ser på kontorets och arbetsplatsens roll. Och våra beställare har allt högre hållbarhetsambitioner.

–Allt detta ställer krav på vår förmåga att rita så generella lösningar som möjligt, lokaler och kontor ska kunna rymma i stort sett vilka verksamheter som helst. Vi applåderar detta, branschen måste bli bättre på att tänka hållbarhet och på att det vi bygger ska kunna användas länge. Under 80-talet såg vi lite av slit och släng i arkitekturen. Det håller definitivt inte i dag, menar Gustav.

Bostäder blev till kontor under pågående arbete
Nina Barcon arbetar med fastigheten Grid 17 i kv. Hangö. Byggnaden i den helt nya stadsdelen i Värtahamnen var tänkt för bostäder från början.

–Vi har arbetat med fastigheten sedan skiss-skedet 2019, vi fick på kort tid skissa om den till kontor. Processen har krävt enkla lösningar och snabba beslut, i ett sånt läge blir kommunikation och tät dialog med beställaren extra viktig. Nu är bygget igång och vi har tagit fram ett omfattande marknadsmaterial med konceptskisser, visualiseringar och bilder, inrednings- och möbleringsförslag till grund för hyresgästanpassning och för att visa möjligheterna med fastigheten, något vår beställare uttryckt stor uppskattning för, berättar Nina.

Klarabergsgatan snart redo för Riksbanken
2018 fick vi i uppdrag av fastighetsägaren Corem att utveckla 1950-talsfastigheten Klarabergsgatan i kv Orgelpipan i centrala Stockholm. Vi tog varsamt fram och bevarade husets fina kvaliteter. Då fanns ingen tilltänkt hyresgäst. Nu har vi Riksbankens uppdrag att anpassa och inreda lokalerna, som blir tillfälligt kontor under flera år framöver när deras nuvarande renoveras.

–Vår ambition är att det ska kännas Riksbanken 2023. Inredningen blir hantverksmässig i hög kvalitet, vi har fokus på svensk formgivning och på att kontoret ska vara modernt, ljust med en rik kulörpalett. Som vägledning tog vi fram värdeord som beskriver vad Riksbanken är och står för. Några av utmaningarna har varit att hantera anpassning och flöden i förhållande till öppenhet och frågor om sekretess i huset som innehåller både en restaurang i bottenvåningen och ett allmänt garage, säger Jonas.

Anrik magasinsbyggnad får nytt innehåll
Magasin 3 i Stockholms frihamn uppfördes på 1920-talet. På uppdrag av fastighetsägaren Stockholms hamn anpassar vi den gamla fina lokalen till en ny hyresgäst. Lokalen som tidigare varit arkiv får nu en helt ny användning. Här blir knappt 4 000 kvadratmeter kontor och showroom för ett konfektionsföretag.

–Fastigheten har väldiga kvaliteter som rejäla våningshöjder och generösa mått, men samtidigt en del mer utmanande förutsättningar. Den är mycket djup och mörk och har också bjudit oss på många överraskningar. Mycket har fått ändras underhand, vilket krävt ett stort mått av flexibilitet och återkommande bedömningar av vad som är rimligt och kostnadsmässigt försvarbart att åtgärda, berättar Gustav.

Anpassning mer komplext än bygga nytt
Att anpassa lokaler till ny verksamhet och nya hyresgäster är ofta mer komplext än att bygga nytt.

–En stor skillnad är så klart att det finns ett hus på en plats att förhålla sig till. Man måste lära känna byggnaden, förstå kvaliteterna och kunna lyfta fram det som är möjligt, om än inte nödvändigt, att bevara. Ibland ska man ha in något i en lokal som egentligen är skapad för något helt annat. Och vi ska tillföra ett värde. Det ökar svårighetsgraden och komplexiteten. Samtidigt gillar vi den utmaningen och är bra på det, vi har gjort många projekt av den typen, säger Johan.

Läs mer om våra pågående ombyggnads- och hyresgästanpassningsprojekt:
Kv. Hangö, Grid 17, Stockholm
Magasin 3, Frihamnen, Stockholm
Klarabergsgatan, Orgelpipan, Stockholm


Vill du se några av våra andra hyresgästanpassningar?
Kika in här!


Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer