Foto koncept: Brunnberg & Forshed
UPPDRAG Interiör
PLATS Värtahamnen, Stockholm stad
SKEDE Pågår
OMFATTNING Invändigt koncept för gemensamma ytor. Projektet omfattar ca 9300 kvm BTA kontor och kommersiella lokaler
HÅLLBARHET Ambition Breeam Outstanding
MEDVERKANDE Johan Brogren, Nina Barcon, Anna Larsson
UPPDRAGSGIVARE Niam

Grid 17 interiör

Den gula tråden

Grid 17 i kv. Hangö är ett projekt där vi har varit delaktiga från första volymskissen till marknadsföringsarbetet. Det genomgående konceptet utgår från platsens stark koppling till vatten, industri och transport, vilket speglas i materialval och kulörer. Den följer med utifrån in och upplevs in i den minsta detaljen. Arkitekturen har varit utgångspunkten i marknadsföringens storytelling och namnet Grid 17 är inspirerat av husets fasadmönster.

Grid 17 är ett kontorshus med nio kontorsvåningar, ett entréplan med fyra lokaler och ett garageplan. På entréplanet finns cykelrum och omklädningsrum.

Planlösningen präglas av fasadens grid. Fönstrens rytm möjliggör en effektiv placering av bord och rum. Arbetsplatserna ordnas längs fasaden, kärnan samlar service och mötesrum. Kontorslayouten är baserad på ett grid som utgår från fasadens indelning och rumsmodulmåttet. Detta innebär att man kan bygga små kontorsrum, mötesrum i varierande storlek eller ha en öppen planlösning med arbetsbord i landskap.

Kulören gul har en stark närvaro i Värtahamnen. Den är kopplad till konstruktion, transport och industri och används ofta som signalfärg. De gemensamma utrymmen har fått en tydlig karaktär genom materialval och kulörer. Färgfält över hörn i gul kulör skapar geometriska former och uppfattas olika beroende på perspektivet. Grid-motivet återkommer på olika nivåer, från planlösningens rationalitet till kakelsättningens mönster.

Entrérummets vägg och golv kläs med terrazzo, en fortsättning på temat betong. Vertikala belysningsarmaturer kopplas till fasadens vertikalitet. Betongväggen i hisshallen är exponerad och den visuella kopplingen leder vidare mot cykelrummet. Den exponerade betongen återkommer denna gången som golv, där gula grafiska symboler hänvisar till cykelservice och omklädningsrum. Gula skåp och duschpartier ger omklädningsrummet en tydlig karaktär. Väggar och golv kläs med klinker och kompletteras med svarta detaljer. Den höga takhöjden förstärks av vitmålade installationer som ger rummet en känsla av rymd.

Vi har tagit fram en booklet om Grid 17 för marknadsföring av de nya lokalerna.

Läs mer på Grid 17 hemsida.

Förslag planlösningar som underlag till marknadsmaterial.
Visualisering: Walk the room
Visualisering: Walk the room
Foto koncept: Brunnberg & Forshed, Visualisering: Walk the room
Foto koncept: Brunnberg & Forshed, Visualisering: Walk the room
Foto koncept: Brunnberg & Forshed

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer