SKEDE Färdigställt 2016
OMFATTNING Ca 1200 kvm
MEDVERKANDE Christina B Danielsson, Monika Stone, Monika Stone, Hanna Dahlbäck
UPPDRAGSGIVARE Prevent AB

Prevent

Kontorsombyggnad och förändringsprocess.

Prevent, som själva är experter på arbetsmiljö, lade ribban högt när det var dags att planera nya lokaler med kontor och utbildningssalar. De utspridda verksamheterna skulle samlas på ett ställe och visionen var klar: att skapa en bra och stimulerande arbetsmiljö. Vi fick uppdraget att ta fram underlag och göra en ny kontorslösning för ett aktivitetsbaserat flexkontor och skapa en arbetsmiljö som speglar Prevents flexibla arbetssätt . I uppdraget ingick också att planera & gestalta utbildningslokaler för Prevents externa utbildningar. Tonvikten låg på att öka trivseln, erbjuda god arbetsmiljö och skapa känslan av ett samlat Prevent.

Radioreportage i Sveriges Radio, Godmorgon värden, om aktivitetsbaserade flexkontor och Prevent.
Kontorsforskare Christina Danielsson Bodin ledde dels det inledande process- och analysarbetet som var både ovanligt omfattande och ambitiöst, samtidigt inspirerande och lärorikt. Christina följde sedan skissarbetet för att säkerställa att det som fastslagits initialt verkligen implementerades.

Arbetet med att gå från en kombi-kontorslösning till ett aktivitetsbaserat arbetssätt och en clean desk policy i nya lokaler involverade således många och det lagarbetet avspeglas i utformningen och inredning. Resultatet blev helt enkelt summan av det stora engagemanget från ledning och medarbetare.

Efter flytten till det nya kontoret visar medarbetarstudier att medarbetarna är mycket nöjda. Kontoret uppfattas också som rymligare trots att den faktiska ytan minskat jämfört med tidigare. En bra kontorsarkitektur, förankrad i en bra process med specialistkunskap har således gett flera goda resultat.

En doktorsavhandling vid KTH visar att medarbetarna är ovanligt nöjda med det nya kontoret.
Här finns 56 arbetsplatser inklusive projektrum och touchdown samt fem utbildningssalar för totalt 70 platser. Allt är där av en anledning, inget är viktigare än något annat. Helhet och detaljer samverkar.
Det interna cafét har plats för för ca 50 personer.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer