SKEDE Färdigställd 2015
OMFATTNING Ca 40 000 kvm kontor och handelsyta
MEDVERKANDE Hans Bergström, Birgitta Gelhaar, Staffan Corp, Fredrik Liljeström, Johanna Gill, Eli Nurbo, Niclas Annerstedt, Monica Stone, Monika Stålbrant

Kista One

Gammalt kontorshus blir som nytt

Erikssons gamla kontorslokaler byggdes om exteriört och interiört för att skapa attraktivare arbetsplatser vid Jan Stenbecks Torg i Kista. Kv Färöarna består av ca 40 000 kvm kontorsyta. Delar av detta ändras till yta för handel. Med flera entréer och större öppna partier mot gator och torg bidrar fastigheten till ett rikare stadsliv.
Kvarteret omsluts av Kista Gången, Isafjordsgatan, Gullfossgatan och Hanstavägen. Del av Kv Färöarna 3 ligger i direkt anslutning till torget och Kista Gången stråk som mynnar ut i torget. Här öppnar vi upp fasaden, skapar nya entréer och möjliggör plats för tex uteserveringar och skapar därmed en mer intressant sockelvåning för förbipasserande längs Kista gången. Genom att stimulera flödet av förbipasserande ökar även kundunderlaget för handel i bottenvåningarna.
Hörnet mot Nord ost, i korsningen mellan Kista Gången och Isafjordsgatan, glasar vi upp, belyser och öppnar för kafé och matvarubutik i bottenvåningen. Detta lockar de gående in på gatan. Handelsstråket från gallerian ut på torget förlängs vidare upp genom de delar i Kista som präglas av kontorsverksamhet, vilket livar upp ett större områdde av Kista. Även kontorsverksamheten i Kv Färöarna 3 blir mer delaktig i gatuulivet genom att burspråken öppnas upp och glasas.
Kontorsbyggnaderna omfamnar en vacker gård där Körsbärsträden blommar i rosa i slutet av april. Belysningen på gården accentueras vilket ökar tryggheten vid passage genom kvarteret.
Generellt så skapas ljusare kontorsytor i kvarteret genom att fönsterytorna öppnas upp. Nya fönster har satts in med moderna glas vilket förbättrar klimatet i kontorslokalerna. Uppdraget innefattar även HG-anpassningar.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer