MEDVERKANDE Pernilla Ivarsson

Skolgruppen på studiebesök i norrort

Kontorets interna fokusgrupp med inriktning skola besökte tre nybyggda skolor i norra Stockholm.

Nybyggnation av skolor och dess kringverksamheter är en komplicerad historia där gestaltning, funktion och pedagogisk idé måste gå hand i hand. På studiebesök lär vi oss om skolarkitektur och pedagogik. Tillsammans med nätverket Skolhusgruppen besökte medarbetare från Brunnberg & Forshed tre stycken nybyggda skolor i Stockholms Norrort: Bobergsskolan i Norra Djurgårdsstaden, Hägerneholmskolan i Täby och Hagaskolan i Vallentuna. De olika skolorna var hade olika förutsättningar men delade ändå många likheter. Både vi och de andra deltagarna uppskattade verkligen att få komma och besöka tre så fina exempel på modern skolarkitektur.

Vid varje skola fick gruppen en kort presentation av ansvarig arkitekt. Både byggnadernas gestaltning presenterades men även processen som ledde fram till det färdiga resultatet. Att byggnaderna såg olika ut hade självklart att göra med tomten, ekonomiska förutsättningar och designprocessen. Vi tyckte det var särskilt intressant att jämföra de olika skolorna utifrån designprocesserna, men konstaterar att det inte verkar finnas EN process eller modell som kan utgöra facit för en lyckad skolbyggnad.

 

Alla tre projekt vi besökte har otroligt olika förutsättningar; tomtens och stadens förutsättningar, om det finns en verksamhet / brukare att kommunicera med eller inte, om det är ombyggnad eller nybyggnad, vad det är för lokalprogram, organisations- och entreprenadupplägg mm. Varje projekt tycks behöva göra sin egen resa.

 

Skolor och dess verksamhet är en komplicerad historia där gestaltning, funktion och pedagogisk idé måste gå hand i hand. Allt från uppdelning av volymer, planlösning, materialval, fast och lös inredning och utemiljö måste hänga ihop. Till det kommer brand- och akustikkrav som är särskilt viktiga i skolprojekt. Samt tillgänglighets- (både fysisk och pedagogisk) och hållbarhetskraven såklart. Samarbete och samordning mellan verksamhet, byggherre, arkitekter, konsulter, experter samt entreprenör är A och O för ett lyckat resultat.

Bobergsskolan - Max Arkitekter

Bobergsskolan, Norra Djurgårdsstaden. Skola för 900 elever F‐9. Skolan befinner sig på en unik, men trång industritomt. Skolan består av ett ombyggt verkstadshus och två nybyggnader,  sammanlänkade i suterräng.

–                           Vacker tegelbyggnad som anpassar sig fint till kringliggande anrik industribebyggelse.

–                          Mycket trä invändigt – härligt

–                           Fina detaljer förhöjde upplevelsen

–                           Blåklassad byggnad ritad av ferdinand boberg var integrerad i skolan – häftigt!

–                           Liten skolgård

Hägerneholmskolan - Arcona Arkitekter

Hägerneholmskolan, Täby. Skola för drygt 800 elever F‐9 och förskola för 80 barn. En skola med biblioteket i centrum och en stor skolgård i skogen.

–                           Grå tegelbyggnad med ojämn fönstersättning

–                           Fönstersättningen skapade möjligheter att få bra ljusföring i byggnaden, hade ej funkat med strikt fönstersättning

–                           Häftig stor ljusgård med generös gradäng och stora fönster

–                           Spännande och effektiv process

Hagaskolan - Cedervall arkitekter

Hagaskolan, Vallentuna. Skola för elever 600 elever F‐6 och förskola för 110 barn.

–                           Stor tomt i skogen – inget som begränsade skolans utformning

–                           I plan formad som snöflinga – väldigt fri form

–                           Fina fönster med bra detaljer – många i sitthöjd

–                           Invändigt en del tegel – kul med materialitet

–                           Den stora skolgården fortsatte ut i skogen – väldigt frigörande och härligt

Hagaskolan - Cedervall arkitekter

Vi tar med oss erfarenheterna från dessa studiebesök in i vårt arbete med Nya Högstadieskolan i Arvika , Steninge skola och andra framtida skolprojekt.

https://www.brunnbergoforshed.se/nya-hogstadieskolan-i-arvika/

Steninge Slottsby skola

Forum Bygga Skola

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer