UPPDRAG Bostäder, samhällsfastigheter
PLATS Kungsholmen, Stockholm stad
SKEDE Pågår
OMFATTNING Underlag för detaljplan innefattande 166 lägenheter, förskola, gruppbostad, lokaler, parkeringsgarage och tennishall. Totalt ca 17000 kvm BTA.
MEDVERKANDE Rikard Hedin, Sören Eriksson, Jennie Stefansson
UPPDRAGSGIVARE Stockholmshem

Stadshagsklippan

Bostäder med tennishall

Stadshagen ska förtätas och integreras bättre med staden. Här planeras för nästan 2 000 lägenheter, skola, förskolor, kommersiella lokaler, torg, parker och fotbollsplaner. Kvarteret ligger vid det nya torget i området. Det innehåller hyresrätter, förskola grupppbostad, lokaler, parkeringsgarage och tennishall med sex banor.
Huvudvolymen trappar sig upp längs Kellgrensgatan med tre vinkelräta skepp ställda mot sydöst. Branta sadeltak på huvudvolymen längs Kellgrensgatan och flackare valmade tak på de tre skeppen. Grunda balkonger och skiftande tegelkulörer skapar en variation längs Kellgrensgatan där två portiker leder in till husets gårdar. Gårdsrummen, med putsade fasader i varmgul kulör, öppnar sig mot Stadshagens nya skolgård och fotbollsplaner.

Huset är centralt beläget i området, med en fasadutformning som ansluter till internationell stadsarkitektur med regelbunden fönstersättning och omhändertagen sockelvåning. Gatufasaderna i tegel utförs med omsorgsfulla detaljer som skapar skugg- och reliefverkan.

Bottenvåningarna – med förgårdsmarken mot Kellgrensgatan, portiker upp till bostadsgårdarna, lokaler, restaurang och tennisentré vid torget samt många bostadsentréer – kopplar byggnaden till staden.
Vy från kellgrensgatan
Förgårdsmarken gestaltas till största del med hårdgjorda ytor och murar och bildar övergången mellan det publika och privata där människor möts och får gatan att kännas intimare, personlig och trygg. Materialet skiljer sig från den kommunala trottoaren för att markera en gräns. Närmast fasad, där plats medges, skapas en zon med växtbädd för klätterväxter som bidrar till gatugrönska.

Torget blir den centrala knutpunkten i Stadshagen, med tunnelbaneuppgång, restaurang och entré till tennisanläggningen. Här finns även en stor trappa upp till Stadshagens IP och skolgården. Torgets orientering mot sydväst ger ett soligt läge.
situationsplan
normalplan

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer