Brunnberg & Forshed Arkitektkontor - gård grönytefaktor klimatarbete urbio landskapsarkitekter fasad Foto: Robin Hayes
UPPDRAG Bostäder
PLATS Norra Djurgårdsstaden, Stockholm stad
SKEDE Färdigställt 2017
OMFATTNING 64 bostäder, 1 lokal, BTA ca 6600 m². Två bostadshus, kafélokal i bottenplan.
HÅLLBARHET Miljöbyggnad silver
MEDVERKANDE Andreas Thöje, Sören Eriksson, Jennie Stefansson, Eleanor Wahlberg, Ingemar Ed, Landskapsarkitekt: Urbio
UPPDRAGSGIVARE Bonava

Stora Sjöfallet

Tegelarkitektur i Bobergs anda i Norra Djurgårdsstaden

I Norra Djurgårdsstaden nära Stockholms centrum pågår ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Här planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser. Vi vann ett parallellt uppdrag i juni 2010 och har tillsammans med Bonava skapat kvarteret Stora Sjöfallet 1.

Här har vi ritat drygt 60 bostäder i två byggnadskroppar på fem respektive sju våningar som ligger alldeles intill Husarviken. I sin gestaltning knyter de an till de många byggnaderna av kulturhistoriskt värde, inte minst Ferdinand Bobergs gasklockor från 1890-talet.

Med inspiration i Ferdinand Bobergs gasverksarkitektur har vi arbetat med tegel som huvudsakligt fasadmaterial. Vårt mål har varit en sammanhållen färg- och materialpalett i jordfärgsskala. De två bostadshusen har olika tegel med varierad bränningsgrad och färgskiftningar. Fasaderna har träpanel vid balkongerna och mörkbetsad ek i entréerna.

I området är kraven på att integrera grönska i arkitekturen höga. I Stora Sjöfallet har därför arkitekterna släppts upp på taket. Tillsammans med Urbio Landskapsarkitekter har vi utformat taklandskapet. Ett trapphus sticker upp och lyfter sig som en visuell lykta och ett riktmärke och på den gemensamma terrassen finns plats för umgänge och vila. Den ligger i soligaste väderstrecket och med fin utsikt över nationalstadsparken.

Både fåglar och fladdermöss bor i de uppsatta holkarna och humlor och bin pollinerar övrig gröda och får även föda i växtbäddarna på taket och i de odlingslådor som finns på alla balkonger. Ved från nationalstadsparken är upplagd på taket för att insekter och småkryp ska kunna fortplanta sig och leva där.

Miljökraven är också höga – på taken finns solceller som närproducerar el till huset. De klimatsmarta lägenheterna ger de boende möjlighet att i realtid se hur mycket energi de gör av med, men också fjärrstyra belysning och värme. Via appen kan de till exempel höja värmen på väg hem. Läs mer om smarta hem i Stora Sjöfallet här.

Mot söder och väster är fasaderna ett veckat hölje av vinklade balkonger och monterade skärmar av perforerat galvaniserat stål. De blir tillsammans ett skikt som flätas ihop till en helhet. Alla balkonger har oldlingslådor och grönskan fungerar både som ett skirt och vackert flor utanpå den tunga tegelvolymen och som klimatskydd.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer