SKEDE Uppfört 1993
OMFATTNING Åtta lägenheter
MEDVERKANDE Kjell Forshed, Jacob Wranne

Stumholmen Karlskrona

Åtta lägenheter gav eko i hela Sverige

Ön Stumholmen öster om Trossö i Karlskrona var proviantbod och militär arbetsplats fram till 1970-talet. Där finns byggnader från 1700-talet fram till 1950-talet. I dag finns där både nybyggda bostäder och lägenheter i de gamla husen. Vi ritade ett hus med åtta lägenheter. Vi gjorde det ingen trodde på – ökade kvaliteten utan att kostnaderna överskreds.
Karlskrona arrangerades bostadsmässan Bo93 på Stumholmen. I efterhand kallas den en succé och omnämns som ett tillfälle då ”arkitekterna återupprättades”. Våra åtta hus var ett svar på frågan om ”snedsteg och strubbel” i byggbranschen, en artikel av Kjell Forshed som publicerats i tidningen Arkitektur 1988.

Projektets idé var att höja nivån på detaljer och material i bostadsbyggandet utan att kostnadsramarna överskred.

– Ni får rita om allt gratis om projektet inte går att genomföra ekonomiskt, sa HSB:s projektledare till oss. Men vi lyckades med vår intention. Det gav eko i byggbranschen över hela Sverige.
Projektet resulterade i en forskningsrapport från Byggforskningsrådet (Formas) om arkitektens utvidgade ansvar där bygg- och planprocessen, och fönster och tak i byggprojekt specialstuderades.

– Kan de nere i Karlskrona, måste vi kunna här i Stockholm, sa HSB. Därmed var grunden lagd till S:t Eriksområdet där vi på deras uppdrag gjorde bostäder med osedvanligt hög nivå på detaljer, material och med höga arkitektoniska kvalitéer.

Västra Kungshall ingick som en del i ett projekt tillsammans med Arksam och Myrenbergs i SAR’s utställningsprojekt på Stumholmen.

Publicerat: Arkitektur 4/1993
”Snedsteg och strubbel”, Arkitektur 8/1988, ”Slut på strubblet”, Arkitektur 1/1994, artiklar, Kjell Forshed
”Bostadens som arkitektur”, doktorsavhandling, Ola Nylander, Chalmers, 1998
”Arkitektens utvidgade ansvar”, skrift, Byggforskningsrådet, 1993

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer