SKEDE Parallellt skissuppdrag 2007
OMFATTNING Förslag på framtida markanvändning
MEDVERKANDE Kjell Forshed, Rikard Hedin

Svartå Strand Mjölby

Modern stadsdel enligt klassisk princip

År 2007 fick vi i uppdrag att göra skisser till en förnyelse av en del av Mjölby. Vår bärande idé var att skapa en modern stadsdel på klassiskt småstadsmanér.
Mjölby är i stora delar en trädgårdsstad med stor andel friliggande hus. Stadsdelen Svartå Strand har ett mycket fint läge vid den natursköna Svartån och med fem minuters gångavstånd till Mjölby centrum och järnvägsstationen. Här fanns stor potential.

Den befintliga rutnätstrukturen i småindustriområdet, enligt den klassiska småstadens principer, var en utmärkt struktur för att skapa en modern stadsdel. Planmönstret har sin uppkomst i områdets dramatiska topografi och i de gamla järnvägsspåren och lokstallarna som minner om Mjölbys historia. Vårt förslag innehöll ett öppet nät av gator med flera nya kopplingar till omgivande delar av Mjölby. Vi ville skapa promenadvägar och vackra parkrum längs Svartån och föreslog att en kanal skulle grävas fram för att vattnet skulle närma sig den nya bebyggelsen.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer