Förtätning på Främlingsvägen

Bostadsundersökning- Vad tycker de boende?

Flexibilitet, funktion, möblerbarhet, ljus, rumsformer och rumsorganisation är viktigt för människor när det kommer till deras boende. Bostadsundersökningen på Främlingsvägen visar på ett kompletteringsprojekt som blev ett lyckat möte mellan gammalt och nytt.

Det finns idag ett hårt tryck på ökad exploatering som ofta resulterar i ökade hushöjder, djupare hus, gårdar med lite solljus och minskade lägenhetsareor. Ökad exploatering ger också ofta problem i mötet med boende och verksamheter i befintliga hus. Bostadsbrist och förändrad bostadspolitik ställd mot allt större problem med kvalitet i de bostäder som byggs var bakgrunden till att Centrum för boendets arkitektur (CBA) skapades på Chalmers 2017. Syftet är att lyfta fram arkitekturperspektivet och ta ett ansvar för ökad kvalitet i bostadens arkitektur. Syftet är också att skapa diskussion och höja kunskapsnivån. En viktig del i verksamheten är bostadsundersökningar. 

Brunnberg & Forshed har en tradition av att återvända till bostadsprojekt och stämma av de boendes åsikter. Syftet är att få svar på frågor som: Hur blev det? Vad blev bra och uppskattat och kan tas med som erfarenhet i kommande projekt? Är det något som borde gjorts annorlunda och lösningar som inte ska upprepas?

”Undersökningarna ger värdefull kunskap och hjälper oss också att diskutera med våra beställare och få mer gehör för vår kompetens. Det blir lättare att motivera varför det är så viktigt med arkitektonisk kvalitet när det gäller utförande och material,” säger Ludmilla Larsson på Brunnberg & Forshed.

Främlingsvägen – lyckat möte mellan gammalt och nytt

Främlingsvägen är en del av stadsdelen Midsommarkransen i Stockholms söderort. Den äldre bebyggelsen kom till i början av 1940-talet då Stockholmshem byggde knappt 250 lägenheter här. År 2008 fick Brunnberg & Forshed arkitekter i uppdrag av Stockholmshem att göra ett förslag till komplettering av den äldre bebyggelsen. Sex nya hus, som skulle samspela med de befintliga husen, stod klara 2014.

2018 återvände forskare från CBA, Ola Nylander och Kaj Granath samt arkitekter från Brunnberg & Forshed hit för att ta reda på vad de boende tycker om sitt bostadshus. Anpassningen mellan gammalt och nytt stod i centrum i undersökningen. Men även de boendes åsikter om lägenheterna.

De nya byggnaderna ansluter till den äldre bebyggelsen, både i skala och placering, så att det snarare kan beskrivas som en komplettering av den ursprungliga planen än som ett tillägg.

”Resultatet på Främlingsvägen är ett intressant exempel på hur man genom närläsning av de befintliga förutsättningarna, kan genomföra ett kompletteringsprojekt som blir ett lyckat möte mellan gammalt och nytt,” säger Ludmilla Larsson.

Vad tycker de boende om sitt bostadshus? 

Undersökningen visar att funktion, möblerbarhet, ljus, rumsformer och rumsorganisation uppfattas som väldigt viktiga för de boende.

”Det kan tyckas självklart, men den här omsorgen om detaljer och kvalitet i materialval är mycket betydelsefulla delar i de boendes upplevelse av sin bostad. En sak som var tydlig är att människor vill ha flexibilitet. Det ställer krav på oss arkitekter vad gäller rummen, att vi provmöblerar på flera olika sätt. Men också vad gäller installationer, eluttag och så vidare,” säger Ludmilla Larsson.

Anna-Kersti Palm på Brunnberg & Forshed gör en annan reflektion.

”Det har kanske inte direkt med bostadsundersökningen att göra men behovet av större ytor som människor har, går på tvärs mot en allmän ambition att sänka bopriserna genom att krympa ytorna. Det är en svår ekvation.”

 

Projektet Främlingsvägen nominerades 2014 till Årets Stockholmsbyggnad. Här kan du se mer om projektet: https://www.brunnbergoforshed.se/framlingsvagen-stockholm/

 

Boken ”Förtätning på Främlingsvägen” handlar om projektet, undersökningen och de slutsatser som drogs. Finns till försäljning på Svensk Byggtjänst: https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/byggnader/bostader/fortatning-pa-framlingsvagen/

 

Undersökningen presenterades på Sveriges Arkitekters arkitekturfrukost i slutet på mars. Här kan du kan ta del av en inspelad version:  https://vimeo.com/327892759

 

Kontakta

Anna-Kersti Palm
anna-kersti.palm@brunnbergoforshed.se
08-617 61 63
072-580 07 05

 

Länkar

Centrum för boendets arkitektur (CBA)

https://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/Sidor/default.aspx

 

Främlingsvägen Wikipedia:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4mlingsv%C3%A4gen

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer