SKEDE Färdigställt 2014
OMFATTNING 86 hyresrätter, 9 100 kvm BTA, i sex hus och parkeringsgarage
BYGGHERRE AB Stockholmshem
UPPDRAGSANSVARIG Sören Eriksson
HANDLÄGGARE Anna-Kersti Palm, Rikard Frisk Hedin
MEDVERKANDE Projektet har skett i samarbete med Landskapslaget

Främlingsvägen Stockholm

Rostiga nytillskott i Midsommarkransen

Våren 2009 fick vi i uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem att rita hyresrätter i en historiskt värdefull miljö i Midsommarkransen i södra Stockholm. Vi har förtätat på ett varsamt sätt. Projektet var nominerat till Årets Stockholmsbyggnad 2014. Det kan vi tacka bland annat det rostande cortenet för.

Unikt corten i flerbostadshus


Främlingsvägen högt uppe på Hägerstensåsen är ett kulturminnesmärkt område från 1940-talet. Här finns några av de sista barnrikehusen som byggdes i Sverige. De är i vackert rött tegel och för att smyga in de nya husen och matcha den befintliga bebyggelsen på bästa sätt valde vi att använda stålmaterialet corten som fasadbeklädnad på våra sex hus. Cortenet, som aldrig tidigare använts på flerbostadshus i Sverige, är miljövänligt, hållbart och helt underhållsfritt. Det rostar de första åren och fortsätter sedan att ändra färg och karaktär, precis som teglet i husen runtomkring. Fönstren är specialbehandlade med hjälp av nanoteknik och utbytbara grusbäddar.
Vi har bevarat områdets parkkaraktär genom att spara stora delar av vegetationen. De nya gårdsmiljöerna har vi utformat på liknande sätt som barnrikehusens med stödmurar mot marken som avslut.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer