SKEDE Från detaljplan till färdig byggnad
OMFATTNING 146 lägenheter samt förskola och LSS boende
MEDVERKANDE Monica Stålbrandt, Lars Berg

Töfsingdalen

Rombiskt kvarter med höga miljöambitioner

Norra Djurgårdsstaden är som bekant ett stadsutvecklingsprojekt med mycket höga miljöambitioner. Här har vi ritat ett bostadskvarter åt Stockholmshem som ville skapa ett hyresbostäder av hög kvalitet vad gäller estetik och hållbara materialval. Här ska människor trivas och välja att bo kvar.

Kvarterets planform har en diagonal spänning och flera nivåer med våningshöjder som varierar mellan sex och åtta våningar. Färgerna är ljusa och de konformiga pelarna mot norra parken släpper igenom ljus och ger en fin siktlinje ut mot gaturummet.

Kvalitet en ledstjärna

Den konsekventa ambitionen att hålla hög kvalitet visar sig genomgående i både gestaltning och mateialval. Trapphusen har rena material i trä och glas och i lägenheterna finns inga synliga ledningar, radiatorrör eller elementskarvar.

Husets balkonger är parvis vinklade och ger en böljande form där olika dagrar och skuggor skapar livfulla effekter.

 

Hållbart överallt

Huset är högre i ena änden med en fantastisk utsikt.

Miljöambitionerna är högt ställda och certifierieringen är Miljöbyggnad silver. På taken växer sedum och där finns också solpaneler och biodling. Alla kök har avfallskvarnar, vilket är vanligt i Norra Djurgårdsstaden. Fastighetern har också mycket låg  energiförbrukning.

Pelarhuset

Den gröna gården möter gaturummet. Pelarhuset vilar på de konformiga pelarna och här syns också loftgångarna som vetter mot gården.

Förskola

Förskolan Ängsklockan har sin verksamhet i fem ombyggda lägenheter och två butikslokaler. Här finns fyra hemvister med plats för totalt ca 50 barn upp till fem år.

På den lugna gården finns utrymme för lek. Förskolan tar dagligen barngrupperna på utflykt till närliggande grönområden.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer