SKEDE Uppfört 1987-90
OMFATTNING 309 lgh, 2 daghem, dagcenter & parkeringshus
MEDVERKANDE Kjell Forshed, Beth Götesson, Kjell Forshed

Trädskolan

Med hänsyn till den gamla stadsplanen i Enskede

I kanten av Gamla Enskede på platsen av Stockholms stads plantskola för stadens träd, gjorde kontoret en komplettering med trehundra lägenheter i form av bostads och hyresrätter samt förskolor. Med hänsyn till platsen och med hänsyn till stadsarkitekt Per Olof Hallmans stadsplan från början på seklet, gick vi emot Stocksholm stads förslag på sexvånings punkthus. Vi bröt istället ner det till en tvåvåningsmiljö närmast Gamla Enskede och en rygg med fyravåningshus upp mot slakthusområdet, i ändarna förhöjda till torn i sex våningar, dvs en högre ram i kanterna och lägre hus inne i området. Det blev en liten kvarterstruktur med ett centralt parkstråk som samlande rum och riktat mot kyrktornet i Gamla Enskede.

På våren påminner blommande magnolior och körsbärsträd om områdets gamla användning. Stockholms stadsmuseum har definierat fastigheterna som ”kulturhistoriskt särskilt värdefull bebyggelse”.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer