UPPDRAG Bostäder, stadsbyggnad
PLATS Mariefred, Strängnäs kommun
SKEDE Inflyttat
OMFATTNING Strukturplan och underlag till detaljplan innehållande 30 stycken enfamiljshus. Bostäder fram till systemhandling.
MEDVERKANDE Emma Lund

Tredje Backe

Villor vid Bellmanseken i Mariefred

Tredje Backe är välbeläget i utkanten av Mariefreds gamla stadskärna. Platsen har ett karakteristisk landskap med ekbackar och jordbruksmarker. Tomten vänder sig åt söder och sluttar ner mot mälaren. Området är inspirerat av Mariefreds gamla stadskärna bl.a. med avseende på gårdars storlek och plank. Trädgårdstadens ideal har på verkat gaturum och platsbildningar.

Bebyggelsen är grupperad runt ett stort öppet parkrum, som leder ner till Mälaren. Längs stranden ligger bryggor för småbåtar. Stranden är tillgänglig för allmänheten och ansluts till Mariefreds utbyggda strandpromenad.

Husen består av enkla volymer som är nätta och finskaliga med omsorgsfullt utförda detaljer. Trädgårdarna är skyddade bakom plank och häckar. Materialen är traditionella, träfasader och tak med lertegel. Färgskalan är sammanhållen i olika ljusa kulörer med inslag av traditionellt rött.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer