SKEDE Färdigställt 2001
OMFATTNING 25 lägenheter
BYGGAKTÖR JM
UPPDRAGSANSVARIG Kjell Forshed
HANDLÄGGARE Ludmilla Larsson, Åsa Sjöstrand

Tullinge trädgårdsstad

Slamfärgad garden city

På ett centralt område i Tullinge villastad har denna förtätning skett där nya bostäder med olika upplåtelseformer och prislägen skapats för att få en blandad befolkning. Skolan har byggts, men tyvärr ej några andra lokaler för verksamheter, vilket var den ursprungliga målsättningen. Vi höll i hela planen samt fi ck rita ett kvarter åt JM.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer