Brunnberg Forshed Tullinge Trädgårdsstad
UPPDRAG Bostäder och stadsutveckling
PLATS Tullinge, Botkyrka kommun
SKEDE Färdigställt 2001
OMFATTNING Ca 56 lägenheter och 270 rad -och parhus, förskola och skola.
MEDVERKANDE Kjell Forshed, Ludmilla Larsson, Åsa Sjöstrand
UPPDRAGSGIVARE JM

Tullinge trädgårdsstad

Slamfärgad garden city

På ett centralt område i Tullinge trädgårdsstad har denna förtätning skett där nya bostäder med olika upplåtelseformer och prislägen skapats för att få en blandad befolkning. Vi utformade strukturplanen efter trädgårdsstadens alla principer med väl gestaltade gaturum med tydliga gränser mellan det privata och offentliga. Tomterna avgränsas med klippta häckar med grindstolpar för att markera entréerna. Gatorna följer naturens topografi och stora vackra träd sparas i gatan vilket ger naturliga platser. Katrinebergsvägen får en ny allé som leder fram till den centralt placerade platsen.


Här finns små flerfamiljshus med verksamheter i bottenvåningen och en väl gestaltad park. Tullinge Trädgårdsstad har små kvarter och gator med händelserika kvarter och gaturum är en miljö där det är trevligt att vandra och vistas i. Den nya bebyggelsen utformas med en blandning av 1-, 1½, 2- upp till 2½ vånings en- och flerbostadshus.

Förutom strukturplanen med gestaltningsprinciper utformade vi JMs kvarter från skiss till bygghandling.
Brunnberg Forshed Tullinge Trädgårdsstad
Brunnberg Forshed Tullinge Trädgårdsstad

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer