SKEDE Inflyttning våren 2017
OMFATTNING 8 parhus om 16 lägenheter
BYGGHERRE ALM equity
UPPDRAGSANSVARIG Marianne Ocklind
HANDLÄGGARE Emma Lund
MEDVERKANDE Christian Löwnertz, Jennie Stefansson, Monica Ståhlbrand, Petter Larsson

Ulfsunda Slottsvillor

Exklusiva villor intill Ulvsunda slott

Målet har varit att skapa utvalda exklusiva villor som förhåller sig ödmjukt till Ulfsunda slott och tillsammans med sin omgivning skapar en vacker och sammanhållen stämning. En samtida klassisk form av enkla tydliga volymer är placerade i parken. Dessa kläs med en fasad av rundade träspån, ett material som i norden traditionellt använts på aktningsfulla byggnader. Husen målas i Falurödfärg, den svenskaste av alla kulörer och färgtyper, färgen smälter mycket vackert in i grönskan och knyter an till färgen på de bruksbyggnader som prydligt brukar flankera herresäten.
Stora balkonger ger trädgårdarna en variation av utomhusrum att uppehålla sig i; den odlade trädgården, på balkongen med sol, integritet och överblick samt under balkongen i tystare skugga. Ett balkongräcke av smide tar upp fasadspånens form och för associationerna till slottsportar eller brynja. Sammantaget så eftersträvas en spänst mellan det strama och det kryddiga, det förankrade och det nya.

Inne i husen finns den största samlande ytan på bottenplan med kök matplats och sittplats. På de övre våningarna finns sovrum att dra sig undan i. Men speciellt för projektet är att det finns flera, till karaktär och storlek olika men av varandra oberoende, sociala gemenskapsrum att uppehålla sig i. Torget (eller Allrummet) utanför sovrummen på mellanplan och det övre planets Verandarum, det sista rikt försedd med fönster och utsikt mot sjön.
Karaktären på villorna tar fasta på anpassning till parken och trädgårdarna. De är inpassade mellan de stora träden som redan finns på platsen och låter terrängen löpa fritt mellan husen. Grundtypen har kubiska proportioner med två hela våningsplan plus en takvåning med terrass uppe i trädkronornas höjd.
Öster om allén ligger parkvillorna varsamt inplacerade i det böljande parklandskapet. De ramar in ett allmänt parkrum i den östra delen kopplat till ett nytt gångstråk ner mot Ulvsundasjön. Volymerna är inpassade i terrängen så att den historiska strukturen blir fortsatt avläsbar medan gestaltningen av husen förhåller sig friare utan att konkurrera med slottets arkitektur. Husen är diagonalställda i förhållande till allé och gata så att volymerna upplevs stå fria i landskapet snarare än att ansluta till gaturummen och ska uppfattas som friliggande paviljonger utan fram- eller baksida med fria utblickar åt alla håll.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer