Brunnberg Forshed Ulvsunda Slottsvillor
UPPDRAG Bostäder
PLATS Bromma, Stockholm stad
SKEDE Inflyttat 2017
OMFATTNING 16 stycken parhus
HÅLLBARHET Träbyggnad, traditionell träbyggnadsteknik i känslig kulturhistorisk värdefull miljö
MEDVERKANDE Marianne Ocklind, Emma Lund, Jennie Stefansson
UPPDRAGSGIVARE ALM Equity

Ulvsunda Slottsvillor

Exklusiva villor intill Ulvsunda slott

Vid Ulvsunda slott i Bromma i Stockholm ligger Ulvsunda Slottsvillor, 16 lägenheter fördelade över 8 stycken falurödmålade parhus. Målet har varit att skapa utvalda exklusiva villor som förhåller sig ödmjukt till Ulvsunda slott och tillsammans med sin omgivning skapar en vacker och sammanhållen stämning. En samtida klassisk form av enkla tydliga volymer är placerade i parken. Dessa kläs med en fasad av rundade träspån, ett material som i norden traditionellt använts på aktningsfulla byggnader. Husen målas i Falurödfärg, den svenskaste av alla kulörer och färgtyper. Färgen smälter mycket vackert in i grönskan och knyter an till färgen på de bruksbyggnader som prydligt brukar flankera herresäten.
Stora balkonger ger trädgårdarna en variation av utomhusrum att uppehålla sig i; den odlade trädgården, på balkongen med sol, integritet och överblick samt under balkongen i tystare skugga. Sammantaget eftersträvas en spänst mellan det strama och det kryddiga, det förankrade och det nya.

Inne i husen finns den största samlande ytan på bottenplan med kök matplats och sittplats. På de övre våningarna finns sovrum att dra sig undan i. Men speciellt för projektet är att det finns flera, till karaktär och storlek olika men av varandra oberoende, sociala gemenskapsrum att uppehålla sig i. Torget (eller Allrummet) utanför sovrummen på mellanplan och det övre planets Verandarum, det sista rikt försedd med fönster och utsikt mot sjön.
Villorna har kubiska proportioner med en karaktär som tar fasta på anpassning till parken och trädgårdarna. De är inpassade mellan de stora träden som redan finns på platsen och låter terrängen löpa fritt mellan husen.
Öster om allén ligger parkvillorna varsamt inplacerade i det böljande parklandskapet. De ramar in ett allmänt parkrum i den östra delen kopplat till ett nytt gångstråk ner mot Ulvsundasjön. Volymerna är inpassade i terrängen så att den historiska strukturen blir fortsatt avläsbar medan gestaltningen av husen förhåller sig friare utan att konkurrera med slottets arkitektur. Husen är diagonalställda i förhållande till allé och gata så att volymerna upplevs stå fria i landskapet snarare än att ansluta till gaturummen och ska uppfattas som friliggande paviljonger utan fram- eller baksida med fria utblickar åt alla håll.
Ungefär 160.000 stycken fasadspån är totalt monterat på villorna.
Brunnberg Forshed Ulvsunda Slottsvillor
Brunnberg Forshed Ulvsunda Slottsvillor
Läs mer om projektet på ALMs hemsida.


Titta gärna på våra fina hyresvillor helt i trä i Viskafors - Källsprångsvägen!

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer