OMFATTNING 271 bostäder samt lokaler och en förskola
MEDVERKANDE Anna-Kersti Palm, Håkan Brunnberg, Rikard Hedin, Landskapslandslaget

Linaberg

Ett varierat kvarter av rejäla bostadshus i Annedal

Stadsförnyelsen av Mariehäll och området Annedal har pågått länge. I den delen av området som kallas Linaberg, har tegelbruk och musik- och filmstudios ersatts av bostäder. Här har vi ritat tre etapper med flerbostadshus, radhus, lokaler och en förskola. Hela kvarteret färdigställdes i sin helhet 2017. Namnet på etapperna är Linabergskajen, som färdigställdes först, Linabergshöjden, och Linabergs allé.

Kontoret har även ritat hyresrätter i Linaberg åt Stockholmshem. Läs mer här >> Läs mer här >>

Täthet och variation

Linaberg präglas av täthet och variation i byggnadshöjder och material och knyter an till den intilliggande befintliga industribyggnaden i tegel. Hållbara material som åldras vackert. Omväxlingen finns också i ett varierat bostadsutbud som ska passa många olika sorters hushåll och livsstilar.

Utmed Linabergs omgivande gator är husen tegelklädda. Puts och tegel förs vidare in i området för att rama in och förtydliga de små kvartersenheterna. Kvarterens insidor görs småskaliga och ljusa med trä och ljus puts så att ljuset förs ner på de små gårdarna. Generösa balkonger med smidesräcken vänder sig mot de lugna gårdssidorna.

I den första etappen mot Bällstaåns kanalfront är bebyggelsen högre. Inom kvarteret ryms radhus och mindre platsbildningar och i mitten en större park.

Barnperspektiv

Utformningen av Annedal har tagit sin utgångspunkt i barnens perspektiv. På den skyddade innergården som ryms inom kvarteret Linaberg, är det trevligt, trygg och barnvänligt. Här kan grannar samlas och barn leka och lära sig cykla.

Kontakt med gården underlättas av att trapphusen är ljusa och genomgående.

Tegel och puts

Tegel mot gatan och ljus puts mot gården – material som anknyter till den gamla industriarkitekturen i närheten. Det belgiska teglet är hårdbränt i fyra olika kulörer. På de platta taken är det sedum.

Höga hus mot Bällstaån

Mot ”Marabou river” vänder sig den första etappen som ligger mitt emot Marabouparken. Bild från tiden för första inflyttningen, 2011.

Stadsradhus med äganderätt

I kvarteret finns också 18 stadsradhus med egen uteplats som byggdes av C4hus.

Förskola i kvarteret

I kvareret ligger Ur och Skurförskolan Trollsländan, en förskola som blev till i samarbete med Friluftsfrämjandet. Syftet var att etablera förskolor eller skolor/fritidshem i nya bostadsområden där naturen kan bevaras och där gröna boendemiljöer kombineras med upplevelsebaserat lärande.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer