SKEDE Inflyttning augusti 2016
OMFATTNING Teaterlokal, ca 1900 kvm BTA
MEDVERKANDE Gustav Cyrén, Sören Sundberg, Lasse Jonsson, Björn Holm, Annika Jönsson
UPPDRAGSGIVARE KLP Fastigheter/FSG Entreprenad

Vasateatern

Restaurering av anrik teater

Den anrika Vasateatern, som varit stängd sedan 2010, har genomgått en mycket speciell ombyggnad och restaurering som genomförts med omfattande konservatorarbeten och antikvarisk medverkan.
Från att hysa renodlad teaterverksamhet har teatern varsamt byggts om till konferens- och eventlokal för 600 sittande personer eller ca 1000 personer i stående publik.
Ett av de antikvariskt mest utmanande momenten har varit att bevara teaterns inredning, kulturhistoriska värden och rumsupplevelser intakta och samtidigt lösa de utmanade akustiska kraven och ljudproblematiken gentemot angränsande hotellverksamhet. Ett absolut krav var att intilliggande hotellrum inte skulle störas av ljud från teaterföreställningar eller konserter. Lösningen var att skapa en s.k. ”akustisk termos” innanför teatersalongens väggar med alla sina vackra dekorerade ytor. En minst sagt stor antikvarisk utmaning. Grunden för den ”akustiska termosen” är ett nytt terrasserat bjälklag av betong som fritt från den ursprungliga byggnaden bärs av pålar ned till berg. På bjälklaget har ställts tunga, täta ljudväggar och -tak fritt från det omgivande rummet.
De väggytskikt vi idag ser runt om i salongen, från golv- till stucktaklister, är helt nya replikväggar som står fritt framför de bakomvarande ursprungliga väggarna i salongen. Den gamla teaterns ytskikt i salongen finns alltså helt bevarade och inkapslade bakom de ytor som vi ser idag. Det har därmed blivit ”En teater i teatern”.
I och med ombyggnaden har Stockholm återfått en anrik kulturscen men i ett nytt flexibelt utförande; en scen som kan användas för en mängd olika typer av event.
Den stora baren kommer att servera såväl teaterbesökare som sällskap som konfererar.
Nomineringen till ROT-priset 2017 gör oss såklart extra glada.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer