Almedalen 2016

I år deltar flera av oss från Brunnberg & Forshed under Almedalsveckan. Ludmilla Larsson kommer att delta i panelen Arkitkektur för ett hållbart Gotland.
Arkitektur för ett hållbart Gotland – hur lyckas vi med det?
Arrangör: Sveriges Arkitekter Gotland, Sveriges Arkitekter
Beskrivning av samhällsfrågan
Vi klarar inte att skapa hållbar utveckling av Gotland på egen hand. Vi frågar därför dig med intresse för ön. Vill du vara med och ge förslag till hur den hållbara utvecklingen ska formas?
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Öppet forum, en metod där alla som deltar bidrar med sin kunskap. Vi har satt samman fyra scener med varsina teman. Vi avslutar med en gemensam diskussion då alla deltagare får möjlighet att kommentera mötet och ge förslag till hur de vill att ämnena ska föras vidare. Till den avslutande diskussionen har vi bjudit in en panel som hjälper oss att vara innovativa. 1.Var bor vi hållbart när naturresurserna sinar? Resurshållning med vatten och energi är något som kan lösas med arkitekturens hjälp. 2.Livet på en ö. På Gotland är det inte långt någonstans. Här finns en särskild närhet mellan stad och land som är unik. Landsbygd och jordbruk lever tätt inpå Visby världsarvsstad. 3.Arkitektur och kulturmiljö som drivkraft för det hållbara livet. När försvinner autenticiteten och när blir en plats en kuliss? 4.Att färdas hållbart. Med Östersjön som förbindande länk och FNs globala mål som riktmärke, kan vi utveckla ön till en nod för möten?
Medverkande:
• Therese Sonehag, arkitekt sar/msa, RAÄ
• Jenny Lundahl, arkitekt sar/msa, Jenny Lundahl Arkitektur
• Karin Stephansson, arkitekt lar/msa, UTE arkitektur
• Lena Zetterberg, arkitekt lar/msa
• Martina Eriksson, arkitekt sar/msa, m.arkitektur
• Ludmilla Larsson, arkitekt sar/msa, Brunnberg och Forshed
• Johanna Wiklander, stadsarkitekt, Linköpings kommun
• Rebecka Tarschys, arkitektur- och formskribent
• Elene Negussie, världsarvssamordnare, Region Gotland
• Christian Runeby, enhetschef, RAÄ
• Simon Härenstam, politiker, Nya Moderaterna Visby

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer