UPPDRAG Stadsbyggnad
PLATS Norra Djurgården, Stockholm stad
SKEDE Genomfört, byggnation pågår
OMFATTNING Uppdraget innefattade underlag till detaljplan med situationsplan och gestaltningsprogram för 1 000 student- och forskarlägenheter samt 17 000 kvm BTA undervisningslokaler för Stockholms universitet och KTH.
MEDVERKANDE Ludmilla Larsson, Alessandro M. Lucca, Pär-Olof Olofsson, Rikard Hedin, Sören Eriksson, Åsa Sjöstrand
UPPDRAGSGIVARE Stockholms stad, Svenska bostäder, Akademiska hus

Campus Albano

Universitetsområdet i Kungliga nationalstadsparken

Som ett led i att utveckla ”Vetenskapsstaden” har vi, på uppdrag av Stockholm stad planerat ett helt nytt område för student- och forskarlägenheter samt nya undervisningslokaler i Albano vid Stockholms universitet. Målsättningen var att skapa en utbildnings- och forskningsmiljö och skapa ett nav mellan Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

Läs mer om våra forskar- och studentlägenheter inom Campus Albano.Stora krav på gestaltning och analys

Vi ansvarade för den arkitektoniska samordningen av stadsplanegestaltning, för student- och forskarlägenheter samt för undervisningslokaler och tog fram underlag för cirka 1 000 studentbostäder och 17 000 kvm undervisningslokaler. Vi tog också fram situationsplan och gestaltningsprogram i samarbete med stadsbyggnadskontoret. Eftersom området ligger i den Kungliga nationalstadsparken var kraven på gestaltning höga. Utöver gestaltningen gjorde vi kontinuerliga studier och analyser av ekologiska samband, siktlinjer och topografi.

Ekologiska spridningssamband och siktlinjer
Kollektivtrafik/angöring och entrépunkter

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer