UPPDRAG Bostäder
PLATS Folkungavallen, Linköping kommun
SKEDE Genomfört 2021
OMFATTNING Markanvisningstävling innehållande ca 50 nya bostäder med publik bottenvåning med verksamhetslokaler
MEDVERKANDE Andreas Thöje, Erik Wikström
UPPDRAGSGIVARE OOF Group

Folkungavallen

Stadskvarter i varierande skala

Under våren 2021 blev vi inbjudna att delta i en markanvisningstävling för del av Folkungavallen i Linköping. Tävlingen omfattade att ta fram ett gestaltningsförslag och koncept för ett nytt stadskvarter med fasader, bostadsgård och planer. Vårt förslag är stenstaden omtolkat i trä. Gestaltat tidlöst med omsorg och detaljer som är vackra för ögat. Arkitektur som tycks om blir omhändertagen och hållbar.

Tre hus i varierande skala bildar ett halvt kvarter i framtida Folkungavallen i Linköping. Gestaltningen tar fasta på skalan, stadsmässigheten och kvartersstrukturen i centrala Linköping. En accentuerad och förhöjd bottenvåningen aktiveras av lokaler och gemensamhetsytor för de boende.

Fasaderna följer stenstadens principer med en tydlig sockel och ett varierat taklandskap där terrasser och skorstenar bidrar till en varierad taksiluett. Ett växthus på ena taket ger en lysande lykta om kvällen och erbjuder de boende en gemensamhetslokal med plats för hemarbete och aktiviteter.

Lägenhetsfördelningen spänner mellan ytsmarta 1:or och 5:or i étage för att främja blandning och social hållbarhet och maximera byggrätten. Gården är formad för att stimulera till odling, ökat kretsloppstänkande och erbjuda vardagliga möten grannar emellan.

Fasader mot gatan.
Fasader mot gatan.
Fasader mot bostadsgård.
Fasader mot bostadsgård.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer