UPPDRAG Bostad, samhällsfastigheter, stadsbyggnad
PLATS Alviks strand, Stockholm
SKEDE Pågår
OMFATTNING Omfattande stadsutvecklingsprojekt i komplex topografi för bostäder, kontor och service
HÅLLBARHET Fokus på tillägg och förnyelse i stadsmiljö där stor del av området består av befintlig bebyggelse.
MEDVERKANDE Alessandro M. Lucca, Mikael Slotte, Christian Löwnertz
UPPDRAGSGIVARE Vasakronan

Alviks strand

Stadsomvandling i komplex topografi

I Alviks strand pågår sedan flera år tillbaka ett arbete med omvandling och vi har varit med sedan starten. Tillsammans med Vasakronan, Stockholms stad och arkitektkollegor tittar vi på hur vi bäst kan gå tillväga för att skapa en tätare, sammanhållen mer mångsidig och levande stadsmiljö när Stockholm växer utanför tullarna. Det vattennära läget, närheten till Tvärbanan och naturområden som Alviksberget i väster och Mälarparken i söder, ger förutsättningar att skapa en mer attraktiv och levande stad.

Efter samråd har Vasakronan fattat ett modigt beslut att satsa mer på ombyggnad och nu tittar vi i projektgruppen på hur vi kan bygga en stadsmiljö utifrån befintlig bebyggelse och samtidigt hantera områdets topografi och till exempel lösa tillgänglighet till Tvärbanans station och lutningar på gator. Området har som målsättning att vara ett föredöme inom hållbarhet.

Medverkande programsamråd och plansamråd:
Olle Salomonsson
Charlotta Chreyton
Gustav Cyrén
Eima Brännström
Hannes Frykholm
Sören Eriksson
Kristian Stoltz
Helena Stenström
Tijana Petrovic
Moa Zettervall
Issa Ali

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer