SKEDE Färdigställt 1999
OMFATTNING Kontor cirka 35 000 kvm, sex bostadshus och parkeringshus cirka 800 platser, om- och nybyggnad kontor, hyresgästanpassningar, inredning och nytt parkeringshus
MEDVERKANDE Hans Bergström

Eken 6 Sundbyberg

Chokladfabrik i förvandling

År 1918 flyttade Marabou in i fastigheten ritad av Ivar Tengbom. Den kom att kallas Chokladfabriken. Här hade Marabou både huvudkontor och fabrik. I mitten på 1990-talet flyttade Marabou sin produktion till Upplands Väsby. Fastigheten delades upp och såldes till nya fastighetsägare.
Eken 6 är fastighetsbeteckningen för en del av fastigheten som var Marabous. Den ligger intill Bällsta å i Sundbyberg. Under de år Marabou huserade här byggdes anläggningen succesivt ut med kontor och fabriksdelar. Här anlade också Marabou en rekreationsanläggning för sina anställda vid fabriken, en park som växte fram under 1940- och 50-talen. Sedan 2010 är Marabouparken med sin skulpturpark och konsthall ett populärt besöksmål.

Skanska Fastigheter köpte fastigheten med samtliga fabriksbyggnader när Marabou lämnade anläggningen. Vi tog fram en detaljplan som även omfattade tillbyggnad av ett kontor, ett nytt parkeringshus och sex nya bostadshus. Byggnadernas fasader och stomme bevarades, allt annat revs. Nya ljusgårdar togs upp genom alla våningsplan och en ny takvåning skapades.
Projektet genomfördes i nära samarbete med Skanska Fastigheter, Skanska Sverige och hyresgästen Ericsson Radio Systems. Vi fick även förtroendet att göra hela inredningen. Parkeringshuset uppfördes samtidigt med ombyggnationen. Ericsson Radio Systems expanderade kraftigt och beställde även en tillbyggnad som uppfördes efter att ombyggnaden färdigställts.

Ericsson Radio Systems var hyresgäst under många år. Efterhand fylldes fastigheten med andra hyresgäster. Vi har arbetat med ombyggnation och inredning för ett stort antal hyresgäster. Vintern 2013 såldes fastigheten till AREIM. Vi arbetar fortfarande kontinuerligt med fastighetens hyresgäster och med AREIM.

Vi ritade också sex bostadshus som hanterades av Skanska Nya Hem och färdigställdes efter att kontoren och parkeringshuset var i drift.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer