Brunnberg & Forshed - Kv löparen - Vårdcentral

Empati och kunskap

Samhällsfastigheter ligger oss varmt om hjärtat, såhär gör vi för att de ska bli riktigt bra.

Samhällsfastigheter ligger oss varmt om hjärtat. Genom åren har vi arbetat med flera skolor, universitet, idrottshallar samt vård-, trygghets- och äldreboenden. Vi hämtar inspiration från vår stora kunskapsbank och formar husen omsorgsfullt utifrån platsens förutsättningar. Vi har alltid fokus på helheten. Vår uppgift är att skapa värde både för uppdragsgivare och för de som ska lära, vårdas, arbeta eller bo i det vi ritar. Hälso- och hållbarhetsaspekten är central oavsett om det handlar om att medverka till en inkluderande skola, främja rörelse och hälsa, motverka ensamhet eller skapa en god hemkänsla i ett äldreboende.

Nyckeln till våra framgångsrika projekt är att lyssna och på riktigt förstå ”frågan”. Hur kan våra barn hitta sin egen väg för att lära sig saker? Hur ska en framtida universitetsstudent bygga upp kunskap som behövs i en föränderlig värld? Hur vill vi bo när vi bli äldre? Vi använder inga färdiga mallar utan hjälper beställare och brukare i processen att hitta rätt svar. Detta förhållningssätt innefattar stora mått av empati och respekt liksom kunskapsutbyte och interaktion med forskning.

Vårt uppdrag i kv. Löparen var att få den nya vårdcentralen (främst i bild) och vårdboendet (bakom) i Sala att passa in i den historiska stadskärnan. Projektet blev nominerat till ”Årets vård- och omsorgsbyggnad 2020”. Juryn lyfte särskilt att vi lyckats bryta ner skalan, ta bort institutionskaraktären och att detaljrikedomen både inne och ute skapar kvalitet.

KV. LÖPAREN
Vad: Nybyggnad vård- och omsorgsboende samt
vårdcentral
Var: Sala
Omfattning: 72 lägenheter, 1 400 kvm vårdcentral
Uppdragsgivare: JHCS Öst AB
Skede: Planskede till färdigställande

 

Läs mer om våra samhällsfastighetsprojekt här.

 

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer