UPPDRAG Bostäder
PLATS Hagastaden, Stockholm stad
SKEDE Inflyttat 2019
OMFATTNING 205 bostäder, förskola samt verksamhetslokaler
HÅLLBARHET Miljöcertifierat enligt Svanen
MEDVERKANDE Rikard Hedin, Ulrika Hambeck, Ana Laura Kansky, Patrik Hammarlund, Ximena Horjales, Lars Jonsson

Enzymet

Stenstaden växer med Hagastaden

I Hagastaden som förenar Stockholm och Solna byggs en stadsmiljö med mycket urban karaktär. Vårt hus, som kallas Hagaterrassen och byggs Svanenmärkt, ligger i en kraftig sluttning i kvarteret Enzymet.

Läs mer här:

Artikel om Enzymet
Stockholms stad
Hagastaden.se
Veidekke Bostad om Hagaterrassen

Tydliga torn skapar linjer

Med Hagastaden läggs en ny årsring till Stockholms innerstad. Här skapas en tät stadsstruktur som förenar Stockholm och Solna och fram växer en stadsdel där kv. Enzymet tillsammans med övriga kvarter adderas till en sammanhängande stadsmiljö med storstadskänsla och urban karaktär. Genom området anläggs en långsträckt park som en länk mellan Karlberg och Hagaparken.

Räknat från Torsgatan är kvarteret det tredje i raden längs Norra Stationsgatan och begränsas på långsidorna av branta tvärgator som löper mellan Norra Stationsgatan och den nya Hagaesplanaden/Norrtullsparken som överdäckar motorväg och järnväg. Mot tvärgatorna är bebyggelsen lägre med bostadsentréer som har resliga entrépartier.

Mot den bredare Norra Stationsgatan och Hagaesplanaden reser sig kvarterets torn med en i volym betonad vertikalitet. För att bryta ner den upplevda skalan utformas tornen mot Norra stationsgatan med tvåvåningsmotiv och varje torn delas upp i två mindre volymer som är förskjutna i plan och ges olika höjd. Fasaderna med regelbunden fönstersättning och markerad sockel är utformade på klassiskt stadsmanér. Färgsättningen följer gestaltningsprogrammet med en individuell kulör trapphusvis. Fasaden består av prefabricerade betongelement med en ytbehandling av spritputs. Reliefer och dess skuggverkan tar hand om fasadelementens skarvar. Socklarna kläs med natursten. Trapphusentréerna har partier i ek och ligger indragna från gatan för att uppfylla kraven på tillgänglighet från de lutande gatorna.

Tornens trappade profil är kvarterets signum.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer