UPPDRAG Kontor, kommersiellt
PLATS Kungsholmen, Stockholm stad
SKEDE Färdigställt 2011
OMFATTNING 12 000 kvm kontor, cirka 600 arbetsplatser.
MEDVERKANDE Hans Bergström, Susanna Uhlin, Lars Bergh, Morgan Johansson, Stig Bengtsson, Marit Holm, Urban Johansson, Marianne Jonsson

Gångaren Hus 16

Platinumnivå i glas på Lindhagensgatan

Lindhagensterrassen är en del av ett större stadsförnyelseprojekt som omfattar nordvästra Kungsholmen. Målet är att skapa en levande stadsmiljö med verksamheter och bostäder.
Efter ett parallellt uppdrag 1999 fick vi fick ansvar för att utveckla ett helt kvarter i centrala Stockholm på ett stadsmässigt sätt. Området innehåller två separata detaljplaner – för Gångaren 11 och Gångaren 16. Ambitionen har varit att skapa en stadsdel med blandade funktioner, bostäder, kontor och verksamheter.
Vår kontorsbyggnad är en fasadbelyst glaskub på en naturstenssockel. Den har indragen kungsvåning med takterrass vänd mot sydväst. Kontorsbebyggelsen bildar en ram mot tre gator; Lindhagensgatan, Kellgrensgatan och Ulriksborgsgatan. I kvarterens inre reser sig sex bostadshus. För att skapa kontakt mellan kontorsbyggnadernas entrévåningar och trottoarerna har vi använt entrévåningarna för publika ändamål.

Ett stort antal personer har varit inblandade i arbetet med att ta fram planerna tillhörande gestaltningsprogram. Anna Galli är ansvarig för den senaste planen.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer