SKEDE System- och bygghandling
OMFATTNING Parallellt uppdrag och framtagande av detaljplan, 223 lägenheter
BYGGAKTÖR JM bostad
UPPDRAGSANSVARIG Ludmilla Larsson, Reija Toivio
HANDLÄGGARE Reija Toivio, Alessandro M. Lucca
MEDVERKANDE Christian Löwnertz, Erik Wikström, Johan Wallhammar, Fredrik Granfors, David Planhem, Ahmed Alaydi

Kvarnholmen Nacka

Saltsjövind i vår orgelpipa

Kvarnholmens Utvecklingsbolag bjöd i samarbete med Nacka kommun in till ett parallellt uppdrag. Detaljplaneprocessen för området var på gång, men man ville ha in idéer om utformning av en ganska komplicerad tomt. Vi vann och fick fortsatt uppdrag. Byggprojektet är igång och planeras bli färdigt 2020/2021.

Läs mer om projektet på JMs webbsida.
Kvarnholmen i Nacka är en gammal industrimiljö med vackra fabriksbyggnader. Där finns majestätiska hus i en ganska unik skala. Vår uppdragsgivare och Nacka kommun ville ta vara på och förädla det gamla och samtidigt med varsam hand skapa nytt.

Tomten är smal, väldigt brant och är vänd mot norr med en fantastisk utsikt mot Djurgården och Saltsjön. Runt tomten finns flera fabriksbyggnader där bostadshusen ska passa in. Vi har ritat fem torn med bostäder som vi placerat på en gemensam bas som följer kajen. Mot vattnet finns studior i etage med en egen entré, höga ateljéfönster och en lastkaj utanför där man kan sitta. Mot berget, cirka 25 meter upp från kajens nivå, har vi en skala som liknar stadsvillor. Där finns inbjudande entréer och en lokal som kan användas till café eller andra sociala aktiviteter av grannarna gemensamt. Husen har takterrasser och gårdar som är öppna för alla boende.

Vinklade fasader för mer ljus


Vi har vinklat fasaderna för att få bättre utsikt och ljusinsläpp. Vi använder tegel och corten, material som lever och passar väl in i industrimiljön. Balkongerna är placerade inne i huskroppen. Det är tuffa väderförhållanden vid vattnet så om man ska kunna vara på sin balkong i lugn och ro får den inte sticka ut. Med släta fasader förstärks också industrikaraktären.

När vi på plats presenterade vårt förslag för uppdragsgivaren och poängterade vikten av att finna kloka lösningar för de komplicerade väder- och vindförhållandena på tomten hände det märkliga. Det gick ett woooooooo genom rummet. Vinden ven utanför. Vi förstod då att vi hade lyckats med vår platsanalys.
Platsen sedd från kajen, våren 2018.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer