UPPDRAG Kontor/kommersiellt
PLATS Flemingsberg, Huddinge kommun
SKEDE Pågår
OMFATTNING 12 000 kvm kontor, 8 000 kvm laboratorium
HÅLLBARHET Breeam Excellent
MEDVERKANDE Staffan Corp, Gasper Toplican, Chatarina Malmquist, Antonia Heidenborg, Stefan Brink, David Planhem, Eleanor Wahlberg, Gianluca Pompili, Martin Edvardsson
UPPDRAGSGIVARE Fabege AB

Separatorn, Alfa Laval

Innovation i Flemingsberg

Alfa Laval, ett av Sveriges mest innovativa företag, söker sig närmare staden och kunskapscentret kring Södertörns högskola. I ett samarbete med Fabege utvecklas platsen till en innovativ hubb för Alfa Lavals utveckling av allt från separatorer till rent ballastvatten. Med på resan är Brunnberg & Forshed (husarkitekt), Tham Videgård (utvändig gestaltning) och Wingårds (inredning).

Flemingsberg i Huddinge är ett av Stockholms mest expansiva områden med planer på många nya bostäder och kontor. Fabege som är en huvudbyggaktörerna på plats planerar nya och attraktiva lokaler för flera stora verksamheter, däribland Operan/Dramaten som ska få nya lokaler med ateljéer, verkstäder, kontor, repetitionssalar, arkiv och förråd.

Alfa Laval som är ett av Sveriges mest innovativa företag har valt Flemingsbergsdalen för sin nya plats där idéer för ett framtida hållbart samhälle skapas.

Byggprojektledning av Fram

Här finns fler fina kontorsprojekt!

Medverkande planskede:

Johan Brogren (Uppdragsansvarig arkitekt)

Jonas Frick (Handläggande arkitekt)

Christian Löwnertz (Visualisering)

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer