Brunnberg Forshed Arkitektkontor AB - Hagasessorna Hagastaden einar Matsson
UPPDRAG Bostäder
PLATS Hagastaden, Stockholm stad
SKEDE Parallellt uppdrag
OMFATTNING ca 250 bostäder
MEDVERKANDE Ludmilla Larsson, Andreas Thöje
UPPDRAGSGIVARE Einar Mattson AB

Hagasessorna

Kungligt tävlingsbidrag i Hagastaden

Kreneleringar och tjusig plåt ger vårt förslag en kunglig glans till Hagastaden. Därför har vi döpt vårt förslag till Hagasessorna, fyra nya huskroppar på norra sidan av Hagaesplanaden. På uppdrag av Einar Mattson har vi genomfört detta parallella uppdrag. Grattis Varg Arkitekter som vann denna gång!

Fasadelevation mot Hagaesplanaden. Husen är fyra individer med tydligt släktskap. Deras trappning bildar en rytmisk sekvens och kan liknas vid fyra syskon i olika åldrar. Vi har därför döpt förslaget till Hagasessorna.

Färgskalan knyter an till Gestaltningsprogrammet för Hagastaden och hålls samman i vita/ljusgrå/ockragula/sandbeigea/bronsiga toner. Materialen är stadsmässiga och putslika. Husen får smidesräcken, enhetlig fönstersättning och tydligt markerade socklar. Fasaderna får putslik karaktär med ytskikt av fiberbetong. Ytan görs räfflad för vacker detaljering som stärker husens resning och ger ett vackert linjespel när solen vandrar över fasaden. Sockeln görs i terrazzo med en större räffling som gör den robust och markerar sockelns stadighet. Fönster får en mörkare nyans men i samma färgskala som smidesräckena. Entréer och entrépartier görs i trä för att ge en varm och behaglig yta att vistas nära.

Fasadelevation mot Alfhild Tamms gata.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer