UPPDRAG Bostäder
PLATS Bromma, Stockholm stad
SKEDE Pågår
OMFATTNING Underlag för detaljplan innehållande 167 lgh samt lokaler, ca 16500 kvm BTA
MEDVERKANDE Rikard Hedin, Moa Zettervall, Helena Stenström

Karlsbodavägen

Växtzon och frontespiser

Mariehäll står inför stora förändringar när industrierna från 1800-talet och framåt som verkat kring Bällstaån och Bällstaviken nu ska bli en levande stadsdel med bostäder. En trivsam gatumiljö med ett rikligt serviceutbud och bra kommunikationer var några av utgångspunkterna när vi tog oss an uppdraget att ta fram underlag för detaljplan och utforma Stockholmshems kvarter.

I maj 2018 väntas detaljplanen gå igenom och byggstarten är planerad till 2019.

Projektet ligger utmed västra sidan av Karlsbodavägen och bildar en rygg i en åttavåningsskala med utblickar ner mot Bällstaviken mellan punkthusen på andra sidan gatan. Skalan refererar till lamellhusen i trä på andra sidan Bällstaviken.

I norr avslutas bebyggelsen mot ett grönt stråk i förlängningen av Adolfsbergsvägen ner mot Karlsbodavägen. I söder ansluter bebyggelsen mot nya hus i hörnet Gårdsfogdevägen/Karlsbodavägen.

Husen får fasader i puts med inslag av tegel i bottenvåningarna. Puts, fönster och balkongräcken får kulör lika tegel i en monokrom färgsättning trapphusvis. Fasaderna utformas med en regelbunden fönstersättning och omhändertagna bottenvåningar med entrépartier i trä. Husen gestaltas med branta plåttak, takkupor och gavelmotiv mot Karlsbodavägen för att bryta takfoten, dölja hisstoppar och skapa relief. Generösa balkonger med pinnräcken vetter mot gården och västersolen.

Många bostadsentréer, en portik, lokaler, ett sockelmotiv som varierar i tre olika höjder och en zon för växter närmast fasad bidrar till att göra Karlsbodavägen personligare, intimare, tryggare och mer händelserik.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer