SKEDE Parallellt uppdrag
MEDVERKANDE Sören Eriksson, Björn Holm

Kranen 10

Bostadshus som ikonbyggnad

Grönt Hållbart. Vad menar vi med det?
Hållbart är ett vitt begrepp där varje projekt har sina egna förutsättningar och möjligheter.
I detta projekt vill vi trycka på tre områden; gröna värden, social hållbarhet och koldioxidneutralt byggande

Gröna värden


Om man tänker att Malmö är parkernas stad, är denna del av staden relativt gles på gröna områden. Vi vill förstärka detta - inte genom att bekläda byggnaden med växtlighet, utan samla grön växtlighet i en inglasad park i bottenvåningen. Detta kan bli ett offentligt rum och ett tillägg på platsen.
På toppen av de två byggnadskropparna, föreslår vi takterrasser, som kan nyttjas av de boende på olika sett.

Social hållbarhet


En byggnad skall berika en stadsdel och inte bara vara sig själv nog utan samspela med staden. Området är i dag relativt tomt på aktiviteter på kvällstid trots att det finns flera restauranger runt torget. Vi föreslår att bottenvåningen blir helt publik. Huvuddelen av denna är den inglasade parken, ett rum man kan gå till även sent på kvällen, gärna med café någon typ av bibliotek, en plats bara vara i. Vi vill betona att det blir fler som cyklar i Malmö och därför vill vi lägga cykelförvaring i kombination med en mot staden öppen cykelverkstad i bottenplan. I glashusets plan två utvecklas en miljö för dem som vill hyra en arbetsplats, en typ av företagsväxthus för människor att träffas och ta hjälp av varandra. Även mindre lägenheter och kollektivboende kan ligga där.
Vi vill ha en mix av bostäder i storlek och nyttjande. Från de lokalt urbana som nyttjar sin närmiljö till internationellt urbana människor som vill bo exklusivt och större.
På toppen av det höga huset har vi tänkt en gemensamhetsanläggning för de boende, ev kan denna bli en typ av naturrum i staden, ur pedagogiska syften, och då mer för allmänheten, ett publikare rum som kan bidra till områdets aktivering.

CO2 neutralt byggande


Vårt bidrag till ett hållbart byggande är att vi föreslår en byggnation av trä. Vi är en tränation och borde utveckla träbyggandet mer. Att bygga högt i trä utvecklas i hela välden och de flesta projekten som är höga är kombinationer av stål betong och trä men med betydande mängder trä i husen. Hälsoaspekterna i trähus är givna, mindre allergier och ett högre välbefinnande.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer