SKEDE Färdigställt 2011
OMFATTNING 26 radhus
MEDVERKANDE Kjell Forshed, Andreas Thöje, Åsa Sjöstrand

Lomma Brohus

Färgstarka radhus på Hamnallén i Lomma

Det ligger ett färgstarkt pärlband av kubistiska radhus längs hamnallén i Lomma. Varje lägenhet är som en egen individ, olik sin granne. Färgskalan är glad och leder tankarna till 50-talets Miami.
I området Lomma hamn finns gamla arbetarbostäder av stort kulturhistoriskt värde. Här fanns en gång fyra stora tegelbruk. Våra putsade stenhus är fint anpassade till den äldre bebyggelsen. De ligger i långa längor, har två våningar och de samspelar också fint med den breda allén. Gavelhusen har ett större djup än de andra delarna och markerar tydligt längornas början och slut. Mot gatan ligger entréerna i fem meter djupa, häckomgärdade och terrasserade förgårdar. På kvarterets insida finns långsmala trädgårdar med uteplatser, parkering och ett litet extrahus som kan användas som hemarbetsplats eller förråd. Taken är platta och belagda med papp.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer