PLATS Lomma hamn, Lomma kommun
SKEDE Parallellt uppdrag, fördjupad översiksplan
OMFATTNING Cirka 1 300 bostäder och verksamheter
MEDVERKANDE Kjell Forshed, Åsa Sjöstrand, Sture Koinberg, Leif Bolter

Lomma hamn

Planprisbelönt planförslag med stadsstruktur

Lommas tidigare industrihamn håller på att förändras till en attraktiv stadsdel med cirka 1 300 bostäder, butiker, kontor och områden för rekreation. Lomma hamn har en unik direktkontakt med havet, en fin sandstrand och en livaktig hamnmiljö med yrkesfiske, fiskförsäljning, varv och småbåtshamn. Här går husen åt som skånskt smör i solsken.
Vår fördjupade översiktsplan över området vann Sveriges Arkitekters Planpris 2004. I motiveringen står det:

”En vision om den svenska småstaden som förebild har varit styrande. Utifrån nyckelord som lågt, tätt, urbant, tydligt och robust förhåller planen sig till, och hanterar såväl närheten till havet med dess attraktivitet och klimatpåfrestningar, som till historien som industrimiljö och fiskehamn, den närliggande tätorten och ån som gammal kommunikationsled. På ett medvetet sätt anknyter husens utformning till platsens och bygdens byggnadssätt samt materialval. Bebyggelsen är grupperad för att skapa en levande stadsdel med torg, smala gator, utblickar, genomsilande trafik och vindskyddade stadsrum.
Man har lyckats med att gå utöver de positiva förutsättningarna och skapat en visionärt gestaltad miljö med vackra hus och ett starkt arkitektoniskt sammanhang. Projektet är genomarbetat med en överväldigande och genomgripande dokumentation samt illustrationer som visar vackra hus, gaturum och goda rumssamband.”

Utmärkelse: Sveriges Arkitekters Planpris 2004

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer