UPPDRAG Bostäder, tävling
PLATS Mejerigatan, Sunne kommun
SKEDE Avslutat uppdrag
OMFATTNING Markanvisningtävling, konceptskiss för ca 30 bostäder samt kontor/verksamheter
MEDVERKANDE Andreas Thöje, Marianne Ocklind

Nilssontomten

Skapa mer Sunne i Sunne!

Vi har blivit utvalda i en markanvisningstävling för en byggnation på “Nilsson-tomten”, där vårt skissförslag utgår ifrån Sunnes karaktär med en lång tradition av trähusbyggande. Sunne har en uttalad träbyggnadsstrategi och en vilja att skapa gröna, trygga miljöer för samvaro, lek och trivsel för alla åldrar. Här finns därför stora möjligheter att skapa goda bostäder med rationell träbyggnadsteknik där vi tillsammans kan skapa möjlighet för långsiktig social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Livscykelperspektivet är en ledstjärna i projektet och ambitionen är att minska klimatpåverkan så mycket det går både i uppförandeskedet och brukarskedet. Även delningsekonomi kan uppmuntras. Genom en gestaltning som skapar möten, trivsel och gemenskap och där grannar känner varandra bra nog, främjas möjligheten att samarbeta kring delningstjänster. Här kan grannar dela varor och tjänster och tillsammans bidra till ett mer hållbart levnadssätt. Rent tekniskt kan även husens konstruktion och geometri ta vara på solenergi och minska energianvändningen.

Vi tänker oss en bebyggelse med 3 hus som bildar ett gemensamt, gårdsrum. Vi återskapar därmed en kvartersbebyggelse som följer Sunnes byggnadstradition. Husen placeras i gatuliv och ges möjlighet till lokaler i bottenvåningen ut mot gatan, för kontor, mindre verksamheter eller handel. Likt så många andra hus i Sunne centrum.

Ett släpp mellan husen i nordöstra hörnet bildar entréplats och koppling ner mot Sunnesundet och den utsiktsplats som finns på andra sidan gatan. Gården avgränsas mot gatan med häck och grindar som gör den trygg för barn att leka på. Husen tänker vi oss helt i trä och möjliga att bygga med volymelement.

Skalan förhåller sig till sin omgivning och hålls till 3 våningar plus vind som kan artikuleras med kupor. 

Ledord

Trä & tradition – Anknytning till trakten och utveckling av träteknik

Grönt & SköntSociala gårdar med god uppsikt och plats för gemenskap. Plats för grönska och odling och vackra växter

Återskapa stadenBygg kvarter i Sunnes skala. Skapa mer Sunne i Sunne!

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer