UPPDRAG Bostäder, ombyggnad, samhällsfastigheter
PLATS Bromma, Stockholm stad
SKEDE Pågår
OMFATTNING Från tidigt skede till bygghandlingar omfattande totalt 40 000 kvm, varav 20 000 kvm bostäder. 274 lgh, LSS-boende samt en förskola, plus 1 lokal i en tillbyggnad
HÅLLBARHET Om- och tillbyggnad av befintlig byggnad
MEDVERKANDE Sören Eriksson, Philip Treutiger, Charlotta Creyghton, Jonas Lindbergh, Katarina Malmqvist, Lars Johnsson, Christina Olfosson, Susanna Uhlin

Nivå

Förtätning med en ny stadsdel ovanpå ett gammalt tryckeri i Bromma

Nivå ateljé utmed Bällstaån är ett unikt konverteringsprojekt med hög komplexitet. Här finns redan en industribyggnad från tidigt 70-tal som uppfördes för att innehålla ett tryckeri, vars statiska överkapacitet vi har valt att ta tillvara. I bottenvåningen planeras stadsradhus, publika lokaler och förskola och på taket blir det bostäder med högt läge och ett spännande gestaltningsmässigt uttryck.

De industriella förutsättningarna återspeglas i uttrycket.

Den befintliga påbyggnaden rivs och istället byggs bostäder på taket. På nedervåningen rivs de de gamla lastkajerna och nedervåningen öppnas upp för publika rum.

Merparten av den befintliga strukturen behålls intakt och sätter ramarna för en ny överbyggnad som vilar på den äldre. Kapaciteten i stommen som de tunga tryckpressarna krävde, tillåter att vi kan bygga upp till 10 huskroppar, vart och ett med ett eget uttryck i både form av materialval. Lokalerna under kan fortsätta sin verksamhet medan de 8 nya bostadsvåningarna tillskapas ovanför dem.

Den tekniska utmaningen är att tyngden måste balanseras exakt mot det befintliga bärverket. Även det arkitektoniska uttrycket i det nya, balanseras mot byggnadens arv. Det tydliga rutmönster som pelarna utgör i den befintliga byggnaden får en slags tredimensionell motsvarighet i terrasseringen av bostadsplanen. De olika höjderna är ett sätt att både bryta upp den omfattande volymen och skapa variation, samtidigt som unika kvalitéer uppstår på flera våningar med generösa utemiljöer.

Läs mer om projektet i Tidningen RUM
Text: Camilla Randerz Cevung

 

Bild: SSM/Walk the room

Längs Bällstaåns vatten planerar Sundbybergs stad en strandpromenad som länkar ihop nya och kommande stadsdelar med den befintliga bebyggelsen i området. I förslaget breddas parkytan längs med vattnet och blir ett offentligt rum med gröna parkytor och bryggor

Bild: Brunnberg & Forshed
Bild: Besqab

Stadsradhus intill strandparken

En viktig del i projektet var att omhänderta byggnadens bottenvåning som ligger i kraftig souterräng mot strandpromenaden längs Bällstån. På ändarna mot norr och söder tillkommer byggnadsvolymer i hörnen som binds samman av ett skärmtak, vilket tar ner skalan till mänsklig nivå från betraktaren i strandparken. I södra delen inrättas en förskola med tre avdelningar och i den norra utbyggnaden ryms en ny lokal. Däremellan inrättas bostäder med karaktär av stadsradhus.

Läs mer om ateljébostäderna här!

Bild: Brunnberg & Forshed

Gemensam gårdsgata på taket

Ungefär 40 meter på höjden läggs till ovanpå byggnaden och först från och med plan 7 kommer den nya överbyggnaden som rymmer ca 200 nya bostäder i 10 separata trapphus. De länkas ihop och bildar en helhet med en gårdsgata på taket och kopplingar till generösa gemensamma terrasser med intima och varma miljöer och milsvid utsikt där de boende kan vistas och umgås.

För överbyggnaden gäller generellt att vi riktar generösa glasytor utåt mot den fria utsikten och håller insidan mer skyddad och privat. Balkongerna och terrasserna vänder sig också utåt som ett ytterligare skikt utanpå huset.

Bild: SSM/Walk the room
Bild: Besqab
Bild: Besqab

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer