SKEDE Parallellt uppdrag 2011, strukturplan 2011 och 2013
OMFATTNING Cirka 1 400 bostäder
MEDVERKANDE Kjell Forshed, Ingrid Moberg, Ingrid Moberg

Norrtälje Hamn

Varsam utvidgning av staden

Norrtälje Hamn är en ny stadsdel som ska bli en förlängning och fördubbling av Norrtäljes stadskärna. Här ska rymmas parker, torg, kajstråk och ytor för handel, rekreation, service och bostäder.
Vårt förslag innehöll ett finskaligt nät av gator och platser med smala inre gränder och flera nya kopplingar till gatorna i stadskärnan som redan fanns. På de största gatorna föreslog vi trädplanteringar för att få in mer grönska i kvarteren.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer