Foto: Pangea Property Partners och Sweden Green Building Council
MEDVERKANDE Staffan Corp

Nya styrelseledamöter

Lotta Werner Flyborg är ny medlem och Joakim Arvius ny ordförande i Brunnberg & Forsheds styrelse

I samband med Brunnberg & Forshed arkitektkontor ABs bolagsstämma i april 2021 valdes Lotta Werner Flyborg, vd, Sweden Green Building Council, till ny ledamot och tidigare ledamoten Joakim Arvius, vd, Pangea Property Partner Sverige till styrelsens ordförande.

-Vi är mycket stolta över att Lotta och Joakim valt att engagera sig i vår styrelse. Deras gedigna kunskaper och erfarenheter ser vi som ett viktigt tillskott i vår framtida verksamhet, säger Staffan Corp, vd. Vi välkomnar varmt dessa nya styrelseledamöter.

Lotta Werner Flyborg är vd vid Sweden Green Building Council, Sveriges ledande medlemsorganisationen för hållbart samhällsbyggande. Hon har under många år arbetat på arkitektkontor i olika roller; som arkitekt, studiochef, affärsområdeschef och vd och har också ett förflutet inom entreprenadverksamhet för bostäder samt kommersiell fastighetsutveckling på NCC.

 

– Jag tar med mig frågor om hållbar samhällsutveckling och en bredare roll för arkitekten in i styrelsearbetet. Förr hade arkitekten ett tydligt helhetsgrepp i projekten. I dag är uppdragen uppdelade och arkitektens roll och möjligheter ofta mycket snävare. Genom att arbeta i ett bredare perspektiv och i andra roller på till exempel beställarsidan kan arkitekter göra stor nytta i samhällsutvecklingen. Brunnberg & Forshed är ett gediget kontor med tydlig tradition och kvalitet i det man gör, jag ser fram emot att vara en del i styrelsens arbete och verksamhetens fortsatta utveckling, säger Lotta Werner Flyborg.

 

Joakim Arvius är vd vid Pangea Property Partner Sverige, ett partnerägt företag inom kommersiell fastighetsrådgivning. Han har arbetat i fastighetssektorn i över 25 år.

 

– Min ambition är att tillföra ett kommersiellt och finansiellt perspektiv med fördjupad förståelse för vad som driver den framtida fastighetsutvecklingen. Vi behöver gå mot en ökad flexibilitet i användningen av befintliga fastigheter, bostäder och lokaler framöver. Även nya sätt att jobba kommersiellt med andra finansieringsformer kommer att påverka arkitektprocessen. Jag har känt Brunnberg & Forshed under många år som ett stabilt och genuint kontor med gott renommé och jag är tacksam för förtroendet att leda styrelsens arbete, säger Joakim Arvius, styrelseordförande.

 

Läs mer om vår organisation här.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer