UPPDRAG Ombyggnad befintlig kontorshus
PLATS Stockholm City Google Maps
SKEDE Systemhandling
OMFATTNING Ca 900 kvm/plan
MEDVERKANDE Hans Bergström (UA), Gustav Cyrén (HL), Per Sundberg (MV), Anna Larsson (MV)

Orgelpipan

Förädling och nya kopplingar och flöden vid Klara kyrka

Fastigheten Orgelpipan 4 är centralt belägen i Stockholm, längs Klarabergsgatan mellan T-centralen och Sergels Torg. Huset uppfördes i mitten på 1950-talet, i samband med att tunnelbanan byggdes. Platsens centrala läge spelar en viktig roll i förändringen och utvecklingen av City och ingår som en del i Stockholm Stads ”Program för City” som antogs våren 2018. I det sammanhanget vill fastighetsägaren Klövern utveckla fastigheten och kontoret fick ett parallellt skissuppdrag. I vårt förslag till ombyggnad och förädling av fastigheten var vår ambition att ta fram de fina kvaliteter som finns i den ursprungliga byggnaden och samtidigt förvandla den för att möta de krav som ställs på en modern byggnad.

Avsikten är att utveckla en mötesplats för alla stockholmare med publika verksamheter i gatuplanet och kontor i övriga delar. Byggnaden har under årens lopp byggts om och till stor del förvanskats. Nu är tiden kommen att ge upprättelse åt både byggnaden och platsen, till glädje för de många människor som rör sig på Klarabergsgatan och omkring Klara kyrka.

En viktig plats med stora flöden

I Klara finns flera nya och renoverade fastigheter i området, inte minst Hotell Scandic Continental och den nya uppgången från citybanan och tunnelbanan, samt den nya entréplatsen vid Klarabergsgatan. Det innebär renare flöden och en ljusare och mer inbjudande utformning av ett slitet hörn i staden. Klara kyrkogård ligger undanskymt och har problem med otrygghet och stök.

Tryggt och tillgängligt

Föreslagna åtgärder för bygganden är att stenfasaden renoveras, fönster byts ut och glasytan ökar. Färre större lokaler får ett luftigare uttryck och identiteten tydliggörs. Bottenvåningens nya glaspartier i mässing lyfter exklusiviteten. Ett skyltprogram görs för ett sammanhållet uttryck. Materialen är få och av hög kvalitet: sten, glas, trä, mässing.

Byggnaden får en ”grön” karaktär och parkrummets grönska annonseras i byggnadens interiör . Fläktrum och teknik flyttas ner i källaren och delar av taket föreslås användas som terrass.

Sliten gamling med stor potential

Området runt Klara Kyrka och Klarabergsgatan utvecklas snabbt. Stockholm stad har i sitt ”Program för City, 2018-02-22” framhållit Klarabergsgatan som ett viktigt stråk som behöver utvecklas. Det är stora flöden mellan T-centralen och Sergels torg som är möjliga att utveckla och ta tillvara. Idag är också området kring Klara Kyrka otryggt och fastigheten anonym och sliten.

Ovanpå tunnelbanan

Huset byggdes ovanpå tunnelbanan och sex betongbågar bidrar till konstruktionen för taket ovanför spårområdet. Grundläggningen på betongbågarna gjordes omkring 1954 och de förutsättningarna har varit viktig för de tekniska lösningarna för det ombyggda huset.

Mötesplats mellan gata och kyrkogård

På Klarabergsgatan prioriteras också fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. De flöden som den nya T-baneuppgången, men också den nya hållplatsen för spårvagnsdragningen mitt framför byggnaden, genererar, tas som utgångspunkt för det fortsatta arbetet att hitta bra och relevanta funktioner i entréplanet. Detta blir en mötesplats och entréfunktion för stockholmare och turister, inte något man bara passerar.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer