brunnberg forshed Samkvämet
UPPDRAG Bostäder
PLATS Lilla Sköndal Google Maps
SKEDE Programhandling - bygghandling
OMFATTNING 19 radhus i 2 och 3 våningar. Upplåtes som bostadsrätter.
MEDVERKANDE Sören Eriksson, Ingrid Moberg
UPPDRAGSGIVARE NCC AB

Samkvämet

Trädgårdsstad med naturen som granne

I Lilla Sköndal i södra Stockholm har vi ritat flera trädgårdsstadskvarter i låg skala. Åt NCC har vi ritat två kvarter, där Kv Samkvämet ligger längs den södra sidan av Maria Röhls väg och består av radhus i 2 och tre våningar. Mot gatan är radhusen stadsmässiga med häckkantad förgårdsmark och tydliga entréportar mot det fina gaturummet. De 19 radhusen är varsamt placerade mellan gatan och skogsmarken och en liten sparad dunge får titta fram mellan de två kvarteren.

Kvarteret är granne med södertörnsk äng, bryn och hällmark, som sparats och formats till parkrum för lek och rekreation. Husen följer gatans krökning och trappas lätt, i samklang med områdets småskaliga karaktär. Förgårdsmarken har kantats med häck på trädgårdsstadens vis, och vid varje entré finns grind och brevlåda.

Husen är färgsatta utifrån en kulörpalett där kulörerna hämtats från 50-talsbebyggelsen i stadsdelen Sköndal. Putsfasaderna har fått dekorativa inslag som fönsteromfattningar i avvikande kulör och slätare putstextur, också detta en kommentar till den befintliga bebyggelsen i grannskapet. Gårdsfasaderna är utförda med liggande träpanel, liksom komplementhusen i kvarteret, för att ge ett lite mjukare möte med trädgårdar och angränsande parkmark. Bostäderna kan växa vid behov, genom att vinden tas i anspråk.

 

Bredvid kv Samkvämet ligger grannprojektet Kv Kafferepet, som vi också ritat.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer