UPPDRAG Bostäder, kontor/kommersiellt, samhällsfastigheter
PLATS Sundbyberg, Sundbybergs stad
OMFATTNING 120 bostäder, hotell, handel, kontor, restauranger, kaféer, bibliotek och gym 37 000 kvm BTA (varav 14 500 kvm BTA bostäder)
MEDVERKANDE Sören Eriksson, Andreas Thöje, Charlotta Creyghton, Gustav Cyrén, Stefan Brink, Monica Ståhlbrand, Olga Allpere Stintzing, Johan Brogren, Björn Dahlberg, Ronnie Forsberg, Anneli Wessman, David Planhem, Sören Sundberg, Lasse Jonsson
UPPDRAGSGIVARE NCC, Alecta & Newsec

Signalfabriken

Total förvandling av anrikt kvarter i kärnan av Sundbyberg

Kvarteret Signalfabriken är kulturhistoriskt intressant, det innehåller flera gamla industribyggnader från olika epoker, bland andra det tidigare stadshuset och en brandstation. Pensionsföretaget Alecta förvärvade det med målsättningen att utveckla det till ett modernt, innehållsrikt och urbant kvarter. Koncept Stockholm arbetade fram en översiktlig plan. Vi tog sedan vid för att utveckla och genomföra projektet.

Signalfabriken har genomgått en förvandling. De gamla fabrikerna har blivit butiker, bostäder, bibliotek och kontor och bostadshus och butikspaviljonger mot gården har kommit till. Mitten av kvarteret är ett långsträckt centrum med ingångar och öppningar från flera håll. Här finns nya verksamheter som restauranger, caféer och hotell. Signalfabriken invigdes i september 2013 och i dag, när stora köpcentra sliter med lönsamheten, kommer många hit på studiebesök för att se hur en modern och nytänkande centrumanläggning ser ut.

De nya husen skulle passa in och samtidigt byggas med prefabricerade element och i varierande skala. Kvarterets läge vid järnvägen ställde höga krav på att hantera buller. För att få en helhet, bevara och förstärka kvarterets industrikaraktär samarbetade vi med en byggnadsantikvarie för att hitta optimala material och kulörer.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer