SKEDE Parallellt uppdrag våren 2017 (vunnet)
OMFATTNING Stadsbyggnad med bostäder, kultur, handel, kontor
MEDVERKANDE Staffan Corp, Björn Holm, Johan Brogren, Moa Zettervall, Ximena Horjales

Skärholmen

Stadsbyggnad med bostäder, kultur, handel och kontor

När behovet av bostäder i Stockholm växer kan man välja att bebygga helt ny mark. Men att nyttja de resurser som redan finns och förädla dem är ett väl så gott alternativ sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Idag finns flera miljöer som har en ensidig användning som t ex köpcentrum och handelsplatser. Om vi kan utveckla dessa handelsplatser med fler bostäder kan vi tillföra liv och rörelse till miljöer som idag är slutna efter stängningsdags.

Vår uppgift i Skärholmen har formulerats som en idéskiss för att tillföra bostäder till en centrumbebyggelse och på så sätt utveckla både de stadsmiljöer som omger SKHLM och skapa en ny och positiv fas för området. Detta ligger i linje med Stockholms Stads satsningar ide södra förorterna. Grosvenor, som är ägare till Skärholmens centrum, har arbetat liknande på flera platser med sitt koncept Living Cities. Förslagets fokuserar på gestaltning av bostadsdelar i anslutning till Vårbergsvägen och innehåller även möjliga byggnationer i andra delar av Skärholmens centrum.

Artikel i Fastighetsnytt
Artikel i Stockholm Direkt
Ett nytt höghus planeras med en restauranger, service och en biograf. Trappan leder upp till Vårbergsvägen som kantas av nya lägre bostadshus.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer