Brunnberg & Forshed Arkitektkontor - gård grönytefaktor klimatarbete urbio landskapsarkitekter fasad
MEDVERKANDE Andreas Thöje

SMHI uppmärksammar Stora Sjöfallets klimatarbete

SMHI uppmärksammar arbetet med grönytefaktor i kvarteret Stora Sjöfallet

På senare år har ett viktigt verktyg för klimatanpassning och biologisk mångfald varit grönytefaktorn. Grönytefaktorn i ett kvarter är helt enkelt den andel av fastighetens yta som täcks av vegetation eller vatten. SMHI uppmärksammar Stora Sjöfallets klimatarbete i Norra Djurgårdsstaden - som bedöms vara ett lyckat exempel på hur detta verktyg kan användas. Tack vare ett gott samarbete mellanoss och beställaren Bonava och landskapsarkitekterna Urbio har detta kvarter nått framgång.

Läs hela SMHI:s artikel här.

I Norra Djurgårdsstaden hade Stockholms Stad en tydlig ambition – en ny grön och klimatanpassad stadsdel skulle skapas för 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser. Gällande Grönytefaktorns som gäller för norra Djurgårdstaden ska förutom att klimatanpassa bebyggelsen framförallt gynna biologisk mångfald och även tillföra sociala värden. Här har vi ritat drygt 60 bostäder i två byggnadskroppar på fem respektive sju våningar som ligger alldeles intill Husarviken. I sin gestaltning knyter de an till de många byggnaderna av kulturhistoriskt värde, inte minst Ferdinand Bobergs gasklockor från 1890-talet.

Miljökraven är också höga – på taken finns solceller som närproducerar el till huset. De klimatsmarta lägenheterna ger de boende möjlighet att i realtid se hur mycket energi de gör av med, men också fjärrstyra belysning och värme. Via appen kan de till exempel höja värmen på väg hem. Läs mer om smarta hem i Stora Sjöfallet här.

Både fåglar och fladdermöss bor i de uppsatta holkarna och humlor och bin pollinerar övrig gröda och får även föda i växtbäddarna på taket och i de odlingslådor som finns på alla balkonger. Ved från nationalstadsparken är upplagd på taket för att insekter och småkryp ska kunna fortplanta sig och leva där.

I detta projekt beräknades grönytefaktorn på hela kvarteret som dessutom bestod av flera fastigheter med olika byggherrar. En extern projektledare från Stockholms Stad hjälpte till att styra processen från början till slut, vilket gav ett gott resultat. Vi är såklart mycket nöjda med att SMHI uppmärksammar Stora Sjöfallets klimatarbete i Norra Djurgårdsstaden.

 

 

Läs hela SMHI:s artikel här.

Läs mer om de smarta lägenheterna i kvarteret Stora Sjöfallet här.

Läs mer om vårt projekt Stora Sjöfallet här.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer