UPPDRAG Stadsutveckling
PLATS Steninge Slottsby, Sigtuna kommun
SKEDE Avslutat
OMFATTNING Illustrationsplan och gestaltningsprogram för nybyggnad av bostäder, skola samt ombyggnad av bef. byggnader.
MEDVERKANDE Ludmilla Larsson, Emma Lund, Marianne Ocklind
UPPDRAGSGIVARE Steninge Slottsby AB

Steninge slottsby

Småskaligt i slottsmiljö

Utifrån en tidigare framtagen detaljplan av Stening Slottsby fick vi uppdraget att ta fram ett  gestaltningsprogram och en illustrationsplan för Steninge Slottsby.

Steninge Slottsby är en historisk plats. Det kommer att synas både i arkitektur, gaturum och i materialval. Vi hämtar det bästa från den traditionella byn och engelska trädgårdsstaden men skapar ändå något helt eget och samtida som tar hänsyn till människors liv och behov idag. Natur och naturbruk, precis som platsens historia, är en viktig del av byns identitet. Vår strävan är därför att återuppväcka Steninges stolta tradition av trädgårdsodling och lokal produktion. Råvarorna hoppas vi kommer att säljas och serveras i Stenladan, både i butiker och på den framtida restaurangen.

Mer om vårt arbete med projektet Stenladan
Webbplats om Steninge slottsby
Steninges facebooksida

Elva tun med varierande bebyggelse

De nya bostäderna som ligger samlade i 11 stycken tun längs huvudgatan, består av fint utformade villor, lantradhus och lägenheter med en vacker färgpalett. Varje tun har sin mötesplats och sin karaktär och mitt i byn ligger områdets förskola och skola som ska bli en av Stockholmsområdets främsta. Även här gäller hög arkitektonisk standard och vacker omgivande natur. Totalt planeras ca 750 bostäder.

Stenladan

I samband med bygget av Steninge slottsby ska Stenladan från 1873, logen och den gemensamma gårdsplanen förnyas som besöks- och utflyktsmål samtidigt som det ska utvecklas till en lokal mötesplats, ett vardagsrum, för byns invånare.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer