Foto: Robin Hayes
UPPDRAG Samhällsfastigheter, seniorbostäder
PLATS Gustavsberg, Värmdö kommun
OMFATTNING Fyra bostadshus med 56 seniorlägenheter 45-101 kvm, gemensamhetslokal och gästrum
MEDVERKANDE Sören Eriksson, Reija Toivio, Lasse Bergh, Patrik Hammarlund, Maria Collin, Lally Looft, Mats Marquardt, Moulienne Giesecke & Bibbi Leine (Landskapslaget)

Strandviks flyglar

Seniorboende med jugendvilla som granne

Seniorboendet Strandviks flyglar ligger i den gamla bruksmiljön i Gustavsberg utanför Stockholm. Med varsam hand har vi utformat de fyra nya husen för att passa in bland de röda arbetarbostäderna i trä, tegelhusen som inrymde fabrikens konstnärer och den vita jugendvillan Strandvik.
Kommunen ville att husen skulle ha enkla former för att passa in. Balkongerna fick inte hänga på fasaden, vi löste det genom att ”skära in” dem på både lamell- och punkthusen. Foto: Robin Hayes

Populärt område i kulturhistorisk miljö

Villa Strandvik uppfördes år 1912 i nationalromantisk stil, sannolikt inspirerad av Ferdinand Boberg. Värmdö kommun har pekat ut både den och den omgivande parken som kulturhistoriskt omistliga. Parken är mycket populär bland kommunens invånare, här firas valborg och andra högtider med körsång och musik. En viktig förutsättning i projektet var att den nya bebyggelsen inte fick stänga ute allmänheten, en annan att den vita villan skulle fortsätta att spela en huvudroll.

Husen inspirerade av arbetarbostaden

Strandviks flyglar består av två lamellhus och två punkthus. Lamellhusen på var sida om och närmast Villa Strandvik har en enkel utformning inspirerade av gamla tiders arbetarbostäder. Fasaderna är i rött trä med gula inslag. De två yttre punkthusen är klädda i vackert rött tegel, murat på samma vis som i de gamla tegelbostäderna på området. Marklägenheterna har fått en smal remsa privat mark och landskapsarkitekterna har utformat parkrum och vegetation så att det fortfarande känns som allmän mark öppen för de boende i hela kommunen.

Lamellhusen som ligger i souterräng har tre våningar mot vägen och två mot parken. Punkthusen har fyra våningar samt en souterrängvåning.

Lägenheterna, tvåor till fyror från 41 till 101 kvadratmeter, har delvis öppna planlösningar med stora ljusinsläpp. Alla lägenheter har en rymlig och generös indragen balkong eller egen uteplats, de flesta i söderläge med full utsikt eller glimt av viken och småbåtshamnen.

Tomten är brant och markytan begränsad, det var därför en utmaning att få till parkeringsplatser. Lösningen blev ett litet men exklusivt nedgrävt parkeringsgarage för cirka 25 bilar.

 

Bruksmiljön i Gustavsberg är klassad som riksintresse. Våra hus passar väl in. Längst bak syns de gamla arbetarbostäderna. Foto: Robin Hayes

Vi har arbetat med projektet i närmare tio år, från detaljplan till bygghandling och justeringar i byggskedet. Samarbetet med kommunen, som hunnit byta stadsarkitekt tre gånger, har varit mycket gott. Seniorgården har drivit fram projektet på ett bra sätt och JM:s öppna process har bidragit till den fina kvaliteten i projektet utmärkt. Seniorgården är liksom vi med rätta stolta över seniorboendet.

Läs mer på Seniorgårdens hemsida här!

Kommunen ville att den gamla jugendvillan Strandvik skulle fortsätta att ha en huvudroll. Den är upprustad och innehåller fyra lägenheter. Alla lägenheter har utblick mot den fina viken. Foto: Robin Hayes

Bild: De resliga punkthusen är klädda i tegel och röd puts. Vi har inspirerats av de äldre konstnärsbostäderna som ligger i anslutning våra hus. Teglet är murat på exakt samma vis som då.

Foto: Robin Hayes
Husen har markerade entréer och naturligt ljusinsläpp till trapphusen för att skapa ett välkomnande intryck. Foto: Robin Hayes

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer