SKEDE Detaljplan
OMFATTNING Ca 450 bostäder, 2100m2 BTA lokalyta
MEDVERKANDE Johanna Gill, Johanna Svedberg

Täby Park

Helt ny stad på galoppbana

Täby park är en helt ny stadsdel som planeras på det tidigare Galoppfältet och motsvarar ytan för två Gamla stan, Täby Galopp. När stadsdelen är färdigutbyggd ska den rymma 6 000 boende och 4 000 arbetsplatser i en tät och varierad stadsbebyggelse. De fyra kvarter i Täby park som vi arbetar med ligger i stadsdelens sydöstra del och innehåller både bostäder och lokalytor. Bebyggelsen står i fastighetsgräns och kvarteren görs slutna mot gata medan bebyggelsen öppnar upp sig mot parkområdet och grönskan.

Vårt uppdrag var att ta fram detaljplan för område 2 i Täby Park samt underlag för gestaltningsprogram.

Här kan du läsa mer mer om Cykelverkstaden och Parkliv, två bostadskvarter som vi ritar inom planområdet.
Boulevarden har den högsta graden av offentlighet och bebyggelsen här samt mot Entrétorget tillåts bli högre än i andra kvarter för att möta upp det generösa gaturummet och följa rytmen längs hela Boulevarden
Längs lokalgatorna är bebyggelsen lägre och mer varierad. Bostadshusen får en grön förgårdsmark med plats för planteringar, cykeluppställning och en uteplats med en trappa som förbinder de nedersta bostäderna med gatan utanför.
Cykelverkstaden

Kvarteret närmast E18 har en volym som är sammanhållen och ingår i stadsfronten. Hela nedersta våningen innehåller lokalytor avsedda för olika former av gemensamma verksamheter med mindre kommersiell karaktär. Här planeras bland annat för ett cykelhotell med parkering och bemannad verkstad.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer