SKEDE Färdigställt 2016
OMFATTNING Ca 2800 kvm
MEDVERKANDE Moulienne Giesecke, Moulienne Giesecke, Hanna Dahlbäck, Monica Stone, Mikaela Lagerwal
UPPDRAGSGIVARE TLV - Tandvårds & läkemedelsförmånsverket

TLV

Aktivitetsbaserat i legendarisk hus

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har gjort en resa från lokaler med cellkontor till ett hus med aktivitetsbaserade lokaler med mycket öppna ytor. Vårt uppdrag innebar att leda processen och skapa lokaler som främjar verksamheten. Ledorden var öppenhet, kommunikation, kollegial närhet och trovärdighet. Kontoret ligger i Trygg Hansa-huset, en legendarisk fastighet invid Karlbergskanalen på Kungsholmen. Sommaren 2016 flyttade TLV in i de ombyggda lokalerna och tog sina flexibla arbetsplatser, kreativa zoner, loungeytor och sitt bibliotek i anspråk.
En omfattande förändrings- och analysprocess genomfördes tillsammans med referensgrupp från TLV. Förändringsprocessen fortsatte med en heldags workhop (Verksdag) med de olika avdelningarna vilket gav positiva och djupgående effekter i förståelsen av både flytten och de förändringar som följer med den. Bilden visar en del av det beskrivande materialet som användes vid workshopen.

Till höger i bild syns den ursprungliga möbleringslayouten av Anders Tengbom från 70-talet i ett av de oktagonformade ytorna i huset. En för tiden ytterst modern, ovanlig och revolutionerande möbleringslösning.
Genom att blanda befintlig och ny inredning har vi på ett kostnadseffektivt sätt lyckats att skapa en helhet med variation och harmoni.
En del av foajén. Några av ledorden i projektet var: elegant, lätt och trygg med anknytning till stad, vatten och berg. I bakgrunden syns en bergliknande vägg i det atrium som finns i mitten på fastigheten.
Under våren 2017 har vi på Brunnberg och Forshed fått förnyat förtroende att utveckla lokalerna ytterligare.
Förslag på matta som togs fram i arbetsprocessen, där oktagonformen går igen även på golvet. Dock ej genomfört.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer