UPPDRAG Kontor/kommersiellt, interiör
PLATS Kungsholmen, Stockholm stad
SKEDE Färdigställt 2016
OMFATTNING Ca 2800 kvm
MEDVERKANDE Moulienne Giesecke, Hanna Dahlbäck, Monica Stone, Mikaela Lagerwal
UPPDRAGSGIVARE TLV - Tandvårds & läkemedelsförmånsverket

TLV

Inredning i legendarisk hus

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har gjort en resa från lokaler med cellkontor till ett hus med aktivitetsbaserade lokaler med mycket öppna ytor. Vårt uppdrag innebar att leda processen och skapa lokaler som främjar verksamheten. Ledorden var öppenhet, kommunikation, kollegial närhet och trovärdighet. Kontoret ligger i Trygg Hansa-huset, en legendarisk fastighet invid Karlbergskanalen på Kungsholmen. Sommaren 2016 flyttade TLV in i de ombyggda lokalerna och tog sina flexibla arbetsplatser, kreativa zoner, loungeytor och sitt bibliotek i anspråk.

En omfattande förändrings- och analysprocess genomfördes tillsammans med referensgrupp från TLV. Förändringsprocessen fortsatte med en heldags workhop med de olika avdelningarna vilket gav positiva och djupgående effekter i förståelsen av både flytten och de förändringar som följer med den.

TLV önskade en inredning som skulle upplevad öppen, kompetent, trovärdig och kostnadseffektiv. De nya lokalerna skulle även främja och öppenhet, kommunikation, kollegial närhet och trovärdighet. Genom att blanda befintlig och ny inredning har vi på ett kostnadseffektivt sätt skapat en helhet med variation och harmoni.

Trygg-Hansahuset är ett kulturmärkt byggnadskomplex i kvarteret Brödstapeln på Fleminggatan 18–20 på Kungsholmen i Stockholm, uppfört 1972-1977 som huvudkontor för den nybildade försäkringskoncernen Trygg-Hansa efter ritningar av Anders Tengbom och Stefan Salamon. Gårdens parkanläggning utfördes efter ritningar av stadsträdgårdsmästaren Holger Blom.

Huset ligger centralt belägen i Stockholm med utblickar mot stad, vatten och grönska vilket har inspirerat oss till att använda tre olika färgteman. Soldis, vattenspegel och grön glänta. Vardera landskap får en egen kulöridentitet som delvis flyter in i varandra där de öppna rummen möts. Soldis i landskapet där morgonsolen letar sig in och vatten i landskapet med utblick mot kanalen. Intern och extern zon går i gröna toner, från ljust till mörkt, och knyter an till utblick mot växtlighet och berg.

Byggnaden består av en långsmal tegelbyggnad i åtta våningar i väster, en glasbyggnad formad som tre hexagoner i nordost, en två våningar hög paviljong i sydost och parken mellan paviljongen och glashuset. Utformningen av anläggningens tre byggnader av olika storlek och karaktär samt den sammanbindande parken är gestaltade med hög kvalité i utförande och material.

Inredningens former är inspirerad från studier I USA där man kunnat konstatera att öppna kontorslandskap kunde maximeras i effektivitet om de var sexkantiga. Konstnärlig utsmyckning finns integrerad i både byggnaderna och parken och är i huvudsak bevarad i ursprungligt skick.

Inredningen bygger på de tre koncepten vattenspegel, soldis och grön glänta.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer