Brunnberg Forshed Persikan Mot promenadstråket Hennings gata vetter studiolägenheter med egen entré.
UPPDRAG Bostäder
PLATS Södermalm, Stockholm
SKEDE Pågår
OMFATTNING 153 kooperativa hyresrätter (cirka 20 000 kvm BTA)
HÅLLBARHET Miljöbyggnad Silver
MEDVERKANDE Kerstin Slagare, Sören Eriksson, Julie Sponar, Jonas Lindbergh
UPPDRAGSGIVARE SKB

Kv. Ananasen

En ny del av Södermalm

På östra Södermalm, i det gamla industrikvarteret Persikan, planeras ett nytt område med sammanlagt sju nya bostadskvarter. Vid förlängningen av livliga Bondegatan har vi ritat ett av dessa, det trivsamma kvarter Ananasen. Kvarteret ligger centralt placerat direkt intill det nya promenadstråket Hennings gata och bjuder de boende på en fantastisk utsikt mot Mälaren och Fåfängan. Kvarteret smälter fint in i Södermalms brokiga färgpalett och varierade arkitektur genom det varierade taklandskapet samt en väl avvägd kombination av olika fasadmaterial i tegel, puts och betong.

Stadsmässigt kvarter med gemytlig atmosfär

En bärande idé redan tidigt i projektet har varit öppenheten mot omgivningen. Genom portiker med trappor upp till gården, samt stora genomsiktliga entréer bjuder vi på en glimt av livet på gården, utan att ge avkall på det privata. Med inspiration från Köpenhamn och New York har vi ritat ett antal mindre studiolägenheter med direkt entré från gågatan. Via en privat, sittvänlig trappa, kan man snabbt slinka ner mot Södermalms stadsmyller, eller ta en kopp kaffe i förmiddagssolen.

Kvarteret följer gatans topografi genom att byggnadsvolymerna trappar ner i höjd längs med gatan och under gården ligger ett garage som nås från den nya sträckningen av Bondegatan. I varje hörn av kvarteret finns även lokaler med stora öppna glaspartier.

Färgpalett och nyanser

Gatufasaderna är indelade trapphusvis med olika fasadmaterial, för att på så vis knyta an till Södermalms befintliga skala och karaktär. Mot gågatan blir indelningen något smalare och mer vertikal, vilket tillsammans med småtrapporna förstärker karaktären av New Yorks townhouses.

Vi har jobbat med tegel i tre olika kulörer som kombineras vidare med tre olika putskulörer som går att återfinna bland de befintliga byggnaderna i området. De putsade fasaderna kombineras med en sockelvåning av matrisgjuten betong i ett vågigt mönster, vilket bryter av mot de annars mer traditionella materialvalen. Tegelhusen kombineras med fönster i accentkulörerna grönt, rött och brons och ut mot de större gatorna kontrasteras teglet med en mörkare fog i indrag under fönstren och sockelvåningen. Små nyanser i samma färgpalett.

Medverkande programhandling till FU:
Sören Eriksson (Uppdragsansvarig arkitekt)
Kerstin Slagare (Handläggande arkitekt)
Sofie Castler (medverkande arkitekt)
Tijana Petrovic (medverkande arkitekt)
Arvid Nykvist Odin (medverkande arkitekt)
Christian Löwnertz (Visualisering)

Mer info på skb hemsida!

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer